- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ترویج تلاق در شبکه های اجتماعی + عکس

سلفی بعد از طلاق که زن و شوهرها پس از جدایی با چهره خندان در کنار برگه طلاق سلفی می گیرند و با هشتگ #DivorceLife به اشتراک می گذارند!این کار چند ماهی می شود که در کشور های اروپایی به راه افتاده ، و با استقبال خوب زوجین شکست خورده همچنان ادامه دارد!

ترویج تلاق در شبکه های اجتماعی [1]