- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ترمپ با بانوی اول امریکا مقایسه شد!

ترمپ ملانیا [1]

به گزارش افغان تلکس به نقل از سی ان ان، اخیراً یک نظرسنجی بین ملانیا ترمپ بانوی اول امریکا در مقابل دونالد ترمپ رییس‌جمهور امریکا برگزار شده است!

در این نظرسنجی، در حالیکه ملانیا از محبوبیت 47 فیصدی برخوردار بود و ترمپ با اختلاف 7 فیصدی از محبوبیت 40 فیصدی بهره‌مند بود.

سی ان ان راپور کرد که میزان محبوبیت بانوی اول امریکا در آغاز دولت ترمپ در سال گذشته عیسوی، 36 فیصد بود اما 23 فیصد در آن زمان گفته بودند که هیچ ایده‌ای درباره وی ندارند.

جمهوری‌خواهان بیشترین رضایت را از بانوی اول امریکا داشتند و محبوبیت وی در میان آنها 79 فیصد بود و تنها 23 فیصد از دموکرات‌ها نگرش مثبتی به وی داشتند.

نظرسنجی سی ان ان در بین بازه 14 جَنیوری تا 18 جَنیوری از یک نمونه اتفاقی ملی از یکهزار و 5 فرد کلانسال از طریق مصاحبه تلیفونی انجام گرفته است و فیصد خطای آن 3.7 فیصد می‌باشد.