- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تدابیر شدید امنیتی در فرودگاه های استانبول!

[1]

براساس این تدابیر امنیتی، مسافران پروازهای داخلی و خارجی در دو فرودگاه ‘ گوچن سابیها و آتاترك ‘ استانبول تنها می توانند 100 میلی لتیر مایعات و یا ژل در كیفهای دستی به داخل هواپیما حمل كنند.

افزون بر آن، مسافرانی كه نوزاد و یا كودك خردسال دارند به اندازه مدت زمان پرواز می توانند شیر به داخل هواپیما حمل كنند ضمن آنكه شیر همراه مسافران پیش از سوار شدن به هواپیما مورد آزمایش قرار می گیرد.

براساس این گزارش، مسافران پرواز های داخلی و خارجی در فرودگاه های استانبول از حمل دارو بدون قرار داشتن در بسته های اصلی به هنگام سوار شدن به هواپیما منع شدند.

این مسافران كه نیاز به دارو دارند باید اسناد و مدارك لازم را به ماموران امنیتی

برای حمل آنها به هواپیما ارائه دهند.

این تدابیر امنیتی قرار است از ماه آوریل در دیگر فرودگاه های تركیه نیز اجرا شود.

 

 

 

 

irna