- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تحرکات مسلحانه در اقلیم کردستان، خانواده بارزانی را به امارات فرستاد!

بارزانى [1]

تعدادى از نزدیکان خانواده بارزانى به سمت کشور امارات رهسپار شده اند.

به گزارش افغان تلکس، این کار درست زمانى انجام مى شود که زمان برگزارى همه پرسى استقلال کردستان امروز آغاز و همزمان با آن، شدت موضع گیرى ها در عراق افزایش یافته و زنگ هاى خطر در همه جا به صدا درآمده و تحرکات مسلحانه در اقلیم کردستان عراق روز به روز در حال زیاد شدن است که این امر منجر گشته تا پیش بینى شود که خشونت و دخالت هاى نظامى بعد از اجراى همه پرسی رخ دهد.

شایان ذکر است که با وجود فشارهاى داخلى و منطقوى و بین المللی بر حکومت بارزانى به منظور منصرف کردن او از اجراى همه پرسى استقلال کردستان، دولت وى با قاطعیت تمام بر اجراى همه پرسى مصمم است به طورى که بارزانى رییس اقلیم کردستان خانواده خود را به دلیل ترس از در معرض خطر قرار گرفتنشان و دورى از هر گونه درگیرى هاى احتمالى به کشور امارات فرستاده است.