- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بحران در بحرین همچنان ادامه دارد…

عیسی احمد قاسم

روحانی برجسته بحرینی شیخ عیسی قاسم در بیانیه‌ای اعلام کرد: بدون حضور نماینده گان حقیقی ملت بحرین،‌ برای بحران کنونی راه‌حلی وجود ندارد؛ کسانی که ملت آنها را به حق نماینده حقیقی خود می‌دانند در محبس به سر می‌برند.
شیخ «عیسی احمد قاسم» روحانی برجسته بحرینی تاکید کرد تا زمانی که جمع بسیاری از مردم بحرین حتی دختران آن و نیز علما و سرشناسان در زندان به سر می‌برند راه‌حل سیاسی برای بحران بحرین وجود نخواهد داشت.

بر اساس گزارش وبگاه «العهد»، شیخ عیسی قاسم در بیانیه‌ای اعلام کرد: بدون حضور نماینده گان حقیقی ملت بحرین،‌ برای بحران کنونی راه‌حلی وجود ندارد؛ کسانی که ملت آنها را به حق نماینده حقیقی خود می‌دانند در زندان به سر می‌برند.

وی در ادامه از شکاف میان ملت و حاکمیت ابراز تاسف بسیار کرد و افزود افزایش حکم زندان شیخ علی سلمان دال بر رسیدن به «بن‌بست» است.

این روحانی بحرینی در ادامه ضمن اعلام اینکه تمامی طرف‌های داخلی و خارجی می‌دانند که اساس بحران بحرین «سیاسی» است و این موضوع قابل پنهان کردن نیست، افزود: هر راه‌حلی که مصداق عملی نداشته باشد و تنها بر روی کاغذ ثبت شود، بودنش و نبودنش تفاوتی نمی‌کند.

محکمه تجدیدنظر بحرین هفته گذشته حکم شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق را از چهار سال به 9 سال افزایش داد.

جمعیت الوفاق، بزرگترین تشکل سیاسی معارض در بحرین است.