- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بازار پر رونق فروش جسد در امریکا

جسد [1]

درایالات متحده امریکا [2] بازاری وجود دارد که در آنجا اجساد مردگان و اعضای بدن آنها به خرید و فروش گذاشته می شود.

به نقل از رویترز، دلیل وجود چنین بازاری تمایل امریکاییان مفلس به صرفه جویی در به خاک سپاری خود پس از مرگ است.

به نقل از آژانس خبررسانی رویترز، شرکت های امریکایی در حال فعالیت در این بازار نیمه علنی، معمولا قراردادی درباره سوزاندن رایگان بخشی از جسد [3] فروشنده را امضا کرده و در مقابل از حق استفاده از بقیه اعضای بدن وی به صلاح دید خود برخوردار می شوند.

شرکت های در حال فعالیت در این بازارپول های هنگفتی به دست می آورند و مثلا یکی از آنها طی سه سال 1.25 ملیون دالر در آمد داشته است.

شرکت های خریدار جسد کامل را بین 3 تا 10 هزار دالر قیمت گذاری می کنند اما معمولا بدن به شش بخش تقسیم می شود. بهای بدن با پاها 3500 دالر، بهای سر 500 دالر، بهای هرپا 350 دالر و بهای ستون فقرات 300 دالر می باشد.