افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : بین الملل -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 22 فوریه , 2013 لینک کوتاه خبر :

اوباما:حامي اصلي ازدواج همجنس گرايان

دولت باراک اوباما، سرگرم بررسي اين است که از ديوان عالي اين کشور بخواهد مساله ممنوعيت ازدواج همجنس بازان را ايالت کاليفرنيا مورد تجديد نظر قرار بدهد!

گفته مي شود حاميان حقوق همجنس بازان در آمريکا از دولت اوباما انتظارات زيادي در اين خصوص دارند اما اگر اين ممنوعيت لغو شود تاثير فراگيري بر زوج هاي همجنس باز در سرتاسر آمريکا خواهد داشت.

دولت اوباما يک هفته فرصت دارد تا از ديوان عالي آمريکا بخواهد در مورد اين ممنوعيت که به «قضيه 8» معروف است تجديد نظر کند. اين درخواست که از طريق يک به اصطلاح «ياور دادگاه» عرضه مي شود بعيد است که نظر ديوان عالي آمريکا را تغيير دهد اما ديدگاه دولت روي قضات ديوان عالي آمريکا تاثير دارد.

مخالفان ممنوعيت ازدواج همجنس بازان معتقدند اوباما در نطق افتتاحيه رياست جمهوري خود در ماه گذشته با گفتن اينکه «با همجنس بازان بايد مثل هر فرد ديگري بر اساس قانون رفتار شود» قصد خود را براي درخواست از ديوان عالي براي تجديد نظر در حکم خود نشان داد. يک مقام دولتي آمريکا گفت اوباما — که قبلا استاد درس حقوق قانون اساسي بود — قصد نداشت در اظهارات خود پيش خبري درباره اقدام حقوقي عليه حکم ديوان عالي بدهد و صرفا مي خواست اعتقاد شخصي خود را در خصوص ازدواج همجنس بازان بار ديگر بيان کرده باشد. اين مقام در عين حال گفت دولت اوباما سرگرم بررسي درخواست از ديوان عالي براي تجديد نظر در حکم خود است.

راي دهندگان ايالت کاليفرنيا در سال 2008 در واکنش به تصميم ديوان عالي اين ايالت که مجوز ازدواج همجنس بازان را صادر کرده بود طرح موسوم به «قضيه 8» را به تصويب رساندند.29 ايالت ديگر آمريکا با متمم هاي قانون اساسي ازدواج همجنس بازان را ممنوع کرده اند و 9 ايالت و واشنگتن دي سي ازدواج همجنس بازان را قانوني کرده اند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار