- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

انجمن جعفری یونان هتك حرمت قرآن كریم را بشدت محكوم كرد

[1]

‘ علی قیصر غوری’ سخنگوی انجمن جعفری شیعیان مقیم شهر آتن در گفت وگو با خبرنگار ایرنا،هتك حركت قرآن كریم را بشدت محكوم كرد و گفت این اقدام نیروهای آمریكایی درخاك یك كشور اسلامی، نهایت بی شرمی استكبار جهانی را آشكار ساخته است.

وی با انتقاد شدید ازعملكرد استكبار جهانی به سركردی آمریكا درجهان و بخصوص در جهان اسلام گفت:جهان استكبار به سركردگی آمریكا،با هتك حرمت قرآن كریم،بی شرمی و خوی درندگی خود را به اوج رساند و درحالی كه كشوراسلامی افغانستان را دراشغال خود دارد، به مقدسات مردم این كشور و جهان اسلام بی حرمتی می كند.

وی درادامه با اشاره به ضرورت وحدت بین مسلمین جهان به عنوان یك امت واحده،گفت:متاسفانه سران كشورهای اسلامی وابسته به آمریكا و حامی رژیم صهیونیستی و به ویژه افغانستان اقدام شایسته ای درقبال این بی حرمتی انجام ندادند و سكوت مرگباری بردولت های كشورهای اسلامی وابسته به غرب حاكم است.

غوری اضافه كرد:جهان اسلام بایستی با هم اندیشی در مقابل توطئه های گوناگون استكبار جهانی ایستادگی كند و راه حل اساسی برای آن بیابد، در غیر اینصورت سلطه طلبان به هیچ چیزی احترام نه خواهند گذاشت و همچنان به درنده خویی خود ادامه خواهند داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایرنا