- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

الظواهری افغان ها را به مبارزه با آمریكایی ها فراخواند

  [1]

 

 

‘ایمن الظواهری’رهبرسازمان القاعده با اشاره به هتك حرمت سربازان آمریكا یی نسبت به قرآن كریم و توهین به اجساد افغان ها، از مردم کشورمان خواست كه به انقلاب ضد آمریكایی ها دست بزنند و به نیروهای القاعده و طالبان بپیوندند.
به گزارش روزپنجشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری مصری ‘ الیوم السابع’ الظواهری در پیامی صوتی با اشاره به هتك حرمت سربازان آمریكایی به قرآن كریم و اهانت به جسد یك افغان، آمریكاییها راخوك های صلیبی خواند و تاكید كرد كه این گونه اقدامات، دیدگاه واقعی آمریكایی ها نسبت به مردمان دیگر و بویژه مسلمانان را نشان می دهد كه هیچ گونه احترامی برای آنان قائل نیستند.

وی درادامه خطاب به مردم افغانستان گفت: اگر فرزندانتان از شما بپرسند در قبال اهانت ها به كتاب آسمانی (قرآن كریم) وهمچنین اجساد مجاهدان چه كردید؟ چه پاسخی خواهید داد.البته بهترین ومناسب ترین پاسخ به اقدام آنان، پیوستن به نیروهای طالبان و القاعده برای مبارزه با آمریكایی ها است.