- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افزایش خودآزاری در میان دانش‌آموزان دختر امریکایی

خودآزاری [1]

نتایج تازه‌ترین بررسی مرکز کنترول و پیشگیری از مریضی‌های ایالات متحده امریکا نشان می‌دهد، خودآزاری در میان دانش‌آموزان دختر این کشور با افزایش عجیبی روبه رو است.

تعداد دخترانی که به علت خودآزاری در شفاخانه‌ها بستری می‌شوند، 8 فیصد افزایش یافته است؛ از سال 2009 بیش از 20 فیصد دختران دانش‌آموز به علت خودآزاری در شفاخانه بستری شده‌اند.

کارشناسان صحّی مرکز کنترول و پیشگیری از مریضی‌های ایالات متحده باور دارند، افزایش حضور تکنالوژی در زنده گی دختران دانش‌آموز و استفاده بی رویه آنها از شبکه‌های احتماعی و به طور کل فضای مجازی باعث شده است تا آنها نه تنها در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار بگیرند، بلکه آسیب‌پذیرتر شوند و فشارهای اجتماعی زیادی را تحمل کنند.

بر اساس آمار و ارقام این مرکز، از سال 2001 تا پایان سال 2008، میزان خودآزاری در میان دختران امریکایی با تغییری روبه رو نبوده و تقریبا می‌توان گفت ثابت بوده است؛ اما از ابتدای سال 2009 و با ورود فضای مجازی، میزان خودآزاری در میان دانش‌آموزان دختر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

سرپرست ارشد این مطالعه می‌گوید: افسردگی و اضطراب از مهم‌ترین مسایلی است که صحت روانی دختران دانش‌آموز را تهدید می‌کند و در نهایت منجر به بروز خودکشی در آنها می‌شود؛ ضمن اینکه حضور بیش از حد دختران در فضای مجازی موجب کاهش شدید ساعات خواب شبانه آنها شده و همه ما می‌دانیم که خواب شبانه تا چه حد برای سلامت روان مهم است .

مدیر پروگرام تحقیقاتی پوهنتون Cornell در پایان گفت:‌ اگر برای استفاده دانش‌آموزان از فضای مجازی به درستی برنامه ریزی نشود و آنها از خطراتی که تهدیدشان می‌کند، آگاه نشوند باید منتظر افزایش آمار خودکشی در این قشر باشیم .