- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اعتصاب کارکنان بریتیش ایرویز آغاز شد

بریتیش ایرویز

کارکنان بریتیش ایرویز در انگلیس، در اعتراض نسبت به تحریم ها، دست به اعتصاب زدند.کارکنان بریتیش ایرویز اعتصاب خود را روز گذشته در اعتراض به تحریم هایی آغاز کردند که این شرکت علیه آن دسته از خدمه کابین که در اعتصاب های قبلی اشتراک کرده بودند اعمال کرده است.

بریتیش ایرویز به مسافران اطمینان داده است که این اعتصاب به پروازهای آنها لطمه نخواهد زد و این شرکت از هواپیماها و خدمه شرکت قطر ایرویز برای رساندن همه مسافران به مقصدهای خود استفاده خواهد کرد.

این برنامه به شرکت قطر ایرویز که برنامه هایش در پی تحریم های چند کشور عربی دچار اختلال شده است کمک خواهد کرد از تعداد بیشتری از هواپیماهای خود استفاده کند.