- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ناتو در سال 2012 غیر نظامیان کمتری را خواهد کشت!

[1]

طالبان برای اسلام و خروج اشغالگران از وطن، غیر نظامیان افغان را می کشند، آمریکایی ها به خاطر آزادی و دموکراسی قبرستان های ما را رونق می بخشند، سازمان ملل و نهادهای دیگر حقوق بشری کشته های ما را می شمارند و سهم هرکس از کشتار شهروندان افغان را مشخص می کنند. همه به بهترین شکل مسئولیت شان را انجام می دهند.

سازمان ملل در گزارش امسالش سهم کمتری از کشتار غیر نظامیان افغان را به نیروهای خارجی داده است. گزارش سازمان ملل متحد در حالی که 77 فیصد کشتار غیر نظامیان را به طالبان و سایر گروه های مسلح مخالف دولت نسبت می دهد، 14 فیصد افزایش را در کارنامه طالبان ثبت می کند اما کارنامه نیروهای خارجی در کشتار مردم ما نزول 4 فیصدی را نشان می دهد که باید از این بابت مردم افغانستان از آنان سپاسگزار باشند!

اگر ما به نحوه تحلیل رسانه های خارجی و برخی از رسانه های داخلی متمایل به غرب در مورد گزارش سازمان ملل تأمل کنیم، خواهیم دید که آنان بر روی این مسئله بسیار مانور می دهند و این کاهش را نوعی موفقیت برای نیروهای خارجی و ناتو در افغانستان تلقی می کنند. اما هیچ اشاره ای به امر نداردند که نباید مردم ملکی افغانستان قربانی مخاصمات طرف های درگیر جنگ شوند.

طالبان البته قوانین بین المللی جنگی و انساندوستانه را به رسمیت نمی شناسند و چنانچه در زمان حکومت قرن حجری شان دهها هزار از اتباع این کشور را قتل عام کردند، اکنون نیز هیچ پروایی از کشتار غیر نظامیان در آنها دیده نمی شود اما پرسش این است که نیروهای ناتو و آیساف که ظاهرا برای تأمین امنیت مردم افغانستان و مبارزه با تروریزم به کشور ما سرازیر شده اند و دولت های شان پای تمام قوانین بین المللی بشردوستانه را نیز امضا کرده است، چرا به قتل و کشتار بیدریغ غیر نظامیان افغان مبادرت می کنند؟

اخیرا سخنگوی ناتو ضمن وعده تقلیل کشتار غیر نظامیان از سوی نیروهای خارجی در سال 2012 چنین می گوید: «تلفات هر غیرنظامی برای ما غم انگیز و دردآور است. ما از همه راه های ممکن استفاده خواهیم کرد تا از تلفات غیرنظامیان جلوگیری کنیم.» اما آنها با تمام انسانیت شان نمی توانند از کشتار غیر نظامیان افغان دست بر دارند. ناتو مجبور است غیر نظامیان افغان را بکشد اما سعی می کند سال آینده نیز کاهش 4 فیصدی دیگری را در کارنامه خود ثبت کند!

تعبیر دیگر این سخنان انساندوستانه سخنگوی ناتو این است که وی از اکنون پای کشتار نزدیک به چهار صد غیر نظامی افغان را امضا می کند. سال گذشته آنان 410 غیر نظامی بیگناه افغان را به قتل رسانده اند و در سال جاری تلاش خواهند کرد که کمتر از این میزان یعنی حدود 400 تن دیگر را بکشند.

به هر روی آزادی و دموکراسی هزینه دارد و باید درک کرد که نیروهای نظامی انساندوست خارجی، برای تأمین آزادی و دموکراسی گزیری جز کشتار غیر نظامیان ندارند. همین که تلاش می کنند تا خانواده های کمتری را داغدار کنند و سال به سال کشتار غیر نظامیان افغان را کاهش دهند، باید از آنان سپاسگزار بود!