افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه 4, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 14 آگوست , 2012 لینک کوتاه خبر :

مبارزه واقعی با فساد اداری

کنفرانس های بین المللی اخیر در مورد افغانستان، چند نکته مشخص را با خود داشته اند. اول اینکه جهان در مورد اوضاع افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی، با نگرانی می نگرد. دوم اینکه جامعه جهانی نمی خواهد افغانستان را بعد از خروج نیروهای بین المللی تنها بگذارد و بار دیگر تجربه در انزوا قرار گرفتن افغانستان و تبدیل شدن آن به مکانی امن برای گروه های دهشت افگن را تجربه کند.

سوم اینکه جهان نمی خواهد کمک هایش را بدون حساب و کتاب همانند ده سال گذشته به افغانستان سرازیر نماید، افغانستان مجبور است برای پولی که دریافت می کند، حساب پس بدهد. و چهارم اینکه افغانستان برای جلب حمایت و ادامه کمک های جامعه جهانی باید ضعف ها و کاستی هایش را برطرف نماید. افغانستان باید اصلاحات اساسی در ادارات دولتی به وجود بیاورد. افغانستان باید با فساد اداری، مواد مخدر و… مبارزه نماید.

همان گونه که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، قطعی است و دیگر در این مورد شک و تردیدی وجود ندارد، این موضوع که افغانستان باید برای جلب و ادامه حمایت و کمک های بین المللی نیز اقدام به اصلاحات و مبارزه جدی با فساد اداری نماید نیز امری جدی و روشن است که به نظر می رسد چانه زنی در مورد آن جایی ندارد.

اظهارات مقامات کشورهای کمک کننده به افغانستان نشان می دهد که این کشورها به اقدامات دولت افغانستان هنوز هم با دیده شک و تردید می نگرند و تصریحا و تلویحا تاکید می کنند که اصلاحات در ادارات و مبارزه با فساد اداری باید با جدیت از سوی دولت افغانستان تعقیب شود. دولت افغانستان و شخص رئیس جمهوری اقداماتی را برای مبارزه با فساد اداری روی دست گرفته است و چندی پیش رئیس جمهوری با صدور فرمانی خواست تا مبارزه علنی و جدی خود را با فساد اداری به مردم افغانستان و جامعه جهانی نشان دهد. اما صدور این فرمان که انتقاداتی را نیز در پی داشت، چیز زیادی از نگرانی ها نکاسته است. نداشتن برنامه عملی و نبود اراده جدی در دولت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری مسایلی نیستند که به سادگی و اصدار فرمانی و شعارهای کوبنده حل شوند.

مهمترین مسئله این است که دولت افغانستان نخواسته با عوامل به وجود آورنده فساد اداری مبارزه کند. و هم اینکه دولت به گذشته ها بی توجه بوده است. دوسیه ها و پرونده های مربوط به فساد اداری و لست های ادعا شده مقامات پیشین و کنونی از دست داشتن مقامات دولتی در فساد و مواد مخدر هنوز باز نشده و برای مردم روشن نگشته اند. کم کاری های ادارات و ضعف های آنان که برای چندین سال نتوانسته اند بودجه های اختصاصی شان را استفاده نمایند نیز به فراموشی سپرده شده است.

عوامل به وجود آورنده فساد اداری در افغانستان بسیارند و قسمت اعظم آنها در تاریخ افغانستان ریشه دارند. مبارزه با این عوامل عزم و اراده جدی و برنامه علمی و عملی می خواهد که شواهدی از این عزم و اراده و برنامه در دولت افغانستان دیده نمی شود. به عنوان نمونه می توان به تعبیض و تعصبی که ریشه در قسمتی از تاریخ افغانستان دارد اشاره کرد. با گذشت ده سال از حکومت جدید هنوز هم ادارات دولتی و حتا در اختصاص بودجه ملی برای ولایات کشور عاری از این مسئله نیست. تشکیل ها و ترکیب های قومی و منطقوی در بسیاری از ادارات هنوز هم رنگ و بوی تبعیض و تعصب را به خود دارد.

تمرکز گرایی بیش از حد حکومت و ضعف ها و کاستی هایی که در سیستم اداری کشور وجود دارد از مسایل دیگری هستند که زمینه را برای فساد اداری فراهم می کند. برای مبارزه با فساد اداری، توجه به این مسایل اهمیت اساسی دارد و تا زمانی که به عوامل اساسی فساد اداری در کشور توجه نشود، کمتر کسی می تواند به موفقیت این مبارزه با توجه به زمان محدودی که باقی مانده است خوشبین باشد.

 

 

روزنامه افغانستان

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار