- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کرزي به مکاني امن منتقل شد!

[1]

در پی وقوع یک رشته حملات در کابل در روز یکشنبه ،‌حامد کرزی  به مکانی امن منتقل و کاخ ریاست جمهوری تعطیل شد. یکی از دستیاران کرزای گفت کرزی با گروهی از نمایندگان پارلمان سرگرم گفتگو درباره بودجه بود که انفجارها و تیراندازی در سه نقطه کابل از جمله منطقه ای دیپلماتیک در شمال شهر نزدیک دفتر کرزای روی داد. این مقام افغان که به سبب حساسیت موضوع خواست معرفی نشود افزود همه دیدارهای عصر از جمله دیدار با هیئتی از شورشیان در کابل برای مذاکرات صلح لغو شده است.

 

 

 

 

 

قطره