افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه 3 -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 10 دسامبر , 2011 لینک کوتاه خبر :

دولتمردان فاسد بهترين بهانه حضور و اشغالگری


ده سال است كه حاكميت جديد در افغانستان به روي كار آمده است. در اين مدت به حسب ظاهر تاكنون دهها ميليارد دالر در بخشهاي مختلف از سوي جامعه جهاني كمك صورت گرفته است ولي اگر به در سطح جامعه ميزان بازسازي را بنگريم خواهيم ديد كه از رقم هنگفت اعلام شده فاصله زيادي وجود دارد. در پايتخت كشور هم اكنون اكثريت جاده ها حتي آسفالت نشده اند. وجود كثافات در سراسر شهر بيداد مي كند و چهره مشمئز كننده اي به شهر بخشيده است. تاكنون  كانالهاي فاضلاب سامان دهي درستي نشده اند و آبهاي آلوده در هر كوچه و سرك روان است كه با خود انواع بيماريها را به شهروندان منتقل مي كنند. وضعيت اقتصادي بيشتر از نود فيصد جامعه نيز در سطح غير قابل قبولي قرار داشته تا جاييكه بسياري حتي توان تامين حداقل نيازهاي خويش را ندارند.

متاسفانه رهاورد حضور نيروهاي خارجي در كشور براي عامه مردم افغانستان مثبت نبوده و دستاوردي جز بدبختي و فلاكت بيشتر نداشته است. تنها هر روز بر ميزان ثروت كساني افزوده شده است كه به عنوان مسولين حكومتي سرمايه هاي ملت را بر باد داده اند.

اگر نظري مختصر به اختلاسهاي كلاني كه در ساليان اخير رويداده است بيفكنيم به عمق فاجعه پي مي بريم. كابل بانك يكي از كثيف ترين لكه هايي است كه بر دامان اين دولت سراپا فاسد باقي مانده است. متاسفانه در ليست افرادي كه سرمايه هاي كابل بانك را به يغما برده اند اگر بنگريم تماما چهره هايي را خواهيم ديد كه امروزه و در مناصب مهم حكومتي جا خوش كرده اند.

برادر رئيس جمهور، برادر معاون اول رئيس جمهور از عمده كساني هستند كه در اين اختلاس دردناك حضور داشته اند بنابراين چگونه مي توان به آينده اي درخشان با وجود اين رهبران فاسد دل بست. مقامات دولتي افغانستان با كمال بي شرمي اعلان داشته اند كه به ميزان چند صد ميليون دالر از سرمايه هاي به يغما رفته كابل بانك را از طريق بانك مركزي افغانستان به سپرده گزاران بازگردانده اند كه اين خود توهين اشكاري است به شعور مردم. اگر نابكاران به انحاء مختلف سرمايه هاي كابل بانك را خارج ساخته اند پس چرا اكنون بازپرداخت آن وجوه از طريق دولت و از صندوق بيت المال صورت مي  گيرد چرا ان افراد بازداشت نمي گردند.

اگر دقيقتر به موضوع بنگريم سر منشا تمام اين ناهنجاريها را در حضور اشغالگران در كشور مي يابيم آنها اشكارا از وجود اين مفسدين در راس امور خوشحالند چرا كه وجود چنين افرادي منافع بيشماري براي اشغالگران به همراه دارد. مستقيمترين منفعت ان در اين است كه اين مسولين فاسد به دليل فقدان پايگاه مردمي در ميان ملت بيش از پيش به قدرتهاي خارجي وابسته مي مانند. همچنين وجود اين افراد فاسد كه به هيچ چيزي جز منافع خويشتن نمي انديشند منجر به آن خواهد شد  كه كشور ما براي سالياني دراز به كشورهاي خارجي وابسته بماند و توجيهي براي ادامه حضور نيروهاي خارجي باقي بماند كه در مستقيم ترين عارضه خود نوحي روحيه سرشكستگي و ياي و بي عزتي را در ميان ملت افغانستان نهادينه نمايد.

اينها اهداف شومي مي باشند و نيروهاي اشغالگر با تثبيت قدرت اين قبيل مسولان فاسد به راحتي مي تواند اين ملت رنج كشيده را از هرگونه عنصر عزت آفرين تهي سازد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار