افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه 2 -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 17 جولای , 2012 لینک کوتاه خبر :

کرزی: ما صلح می خواهیم، اما جنایات فراموش نمی شود!

رییس جمهورکرزی،هشدار میدهد که طراحان حمله های هراس افگنانه درافغانستان،پاسخده خواهند بود.

رییس جمهورکرزی روز سه شنبه در حالی که درمراسم فراغت بیش ازپنجصد افسرازآکادمی پولیس سخنرانی می کرد،برای نخستین بار،همزمان با فراخوانی صلح،هشدار میدهد که طراحان حمله های هراس افگنانه درافغانستان،پاسخ ده خواهند بود.

آقای کرزی،تاکید می ورزد که افغانستان صلح می خواهد،اما کارنامه های هراس افگنان درکشور،فراموش ناشدنی استند.

درهمین حال،وزیرامورداخلأ سازمان های استخباراتی کشورهای منطقه را نیز به حمله ها بر نیروهای پولیس و کشته شدن این نیروها،متهم می سازد….
آقای کرزی تاکید می ورزد هرکسی که برخلاف افغانستان باشد،به هدفش نخواهند رسید.

رییس جمهور، حامد کرزی گفت:« کسانی که عامل این حملات انتحاری هستند، فکر نکنند صدایی را که ما برای صلح هر روز بلند می کنیم، برای این است که ما صلح می خواهیم و اعمال آنها را فراموش می کنیم.نه. ما صلح می خواهیم، اما آنها باید بدانند که هر قتلی که کردند، هر جنایتی که مرتکب شدند، در خاطره ما است و فراموش نمی شود. اگر از این خاک هستند و یا بیگانه هستند، باید بدانند که یک روز جوابگو خواهند بود.»

در همین حال وزیرامورداخله گفته است که نیروهای پولیس دست آوردهای زیادی داشته اند،اما هنوزهم این نیروها باچالش های بسیار،روبرواستند.

وی سازمان های استخباراتی کشورهای منطقه را نیزبه حمله ها برنیروهای پولیس،متهم می سازد.

از سوی دیگر رییس جمهورکرزی به این باور است که افغانستان تا چند سال دیگر یکی ازنیرومند ترین کشورها درمنطقه خواهد بود.

آقای کرزی ازتوانایی های نیروهای امنیتی نیزدرتامین امنیت،ستایش می کند.

حامد کرزی گفت:« افغانستان یکی از قوی ترین کشورها در منطقه خواهد شد… کشور ما به طرف پیشرفت روان است و ده – پانزده سال دیگر، در جمله کشورهای بسیار زورآور منطقه خواهیم بود، هم از نظر پیشرفت و تقویت زیربناها و هم از نظر نیروهای امنیتی.»

به نظر می رسد که دراین اواخررییس جمهورکرزی هم دربرابرمخالفان مسلح دولت وهراس افگنان واکنش های تندی نشان میدهد.

گفته می شود که پیش از این نیز آقای کرزی هشدار داده است که اگرمخالفان مسلح دولت جنگ افزارهای شان را برزمین نگذارند،جنگ دربرابرآنان ادامه خواهد داشت.

 

طلوع نیوز

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار