- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تاكيد افغانستان بر شفاف سازي حضور نيروهاي آمريكايي در اين كشور

[1]

روزنامه غیر دولتی ‘هشت صبح’ در شماره امروز دوشنبه از قول فیضی نوشت: دولت افغانستان باید بداند كه آمریكا خواهان چگونه پایگاه های نظامی در خاك این كشور است.

به نوشته این روزنامه، وی افزود: یك سلسله مسائل وجود دارد كه موجب نگرانی دولت افغانستان شده كه ما می خواهیم بدانیم كه آمریكا خواهان چند پایگاه نظامی در این كشور است و چه تعداد نظامی آن كشور در افغانستان باقی می ماند و هدف از ماموریت آنان چیست.

فیضی گفت: ما باید بصورت واضح بدانیم كه دولت افغانستان برای نیروهای امنیتی خود از آمریكا چه به دست می آورد.

از چند سال پیش تاكنون گفت و گوی دولت افغانستان با آمریكا برای امضای پیمان راهبردی ادامه دارد و یك سلسله خواست های دولت افغانستان باعث تاخیر امضای این پیمان شده است.

دولت افغانستان از آمریكا خواسته است كه تا عملیات شبانه و كشتار غیر نظامیان را متوقف ساخته مسوولیت اداره زندان ها در این كشور را به افغانها واگذار كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایرنا