افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه 2 -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 27 ژوئن , 2012 لینک کوتاه خبر :

جنرال دوستم حق ندارد کار سیاسی بکند!

وزارت دفاع ملی از فرستادن نامه ای به جنرال عبدالرشید دوستم دربارۀ ادامه کارش به حیث درستیزوال سرقومندانی قوای مسلح خبر داده است.

جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت گفته است که بربنیاد مادۀ 153 قانون اساسی کسانی که در مقام های بلند نظامی کارمی کنند نمی توانند عضویت احزاب سیاسی را داشته باشند و به فعالیت های سیاسی دست بزنند.

سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است که این نهاد می کوشد تا قانون را بگونۀ یکسان بر تمامی افسران این وزارت عملی کند و می افزاید که این وزارت نامه ای را افزون بر جنرال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی و عضو شورای رهبری جبهه ملی به نهاد های دیگر نیز فرستاده است.

سخنگوی وزارت دفاع ملی، جنرال ظاهر عظیمی گفت: بربنیاد مادۀ 153 قانون اساسی هیچ مقامی بلند پایۀ نظامی نمی تواند در هنگامی وظیفه اصلی به فعالیت های سیاسی دست بزند و عضویت احزاب سیاسی را داشته باشد جنرال دوستم اکنون سمت درستیزوال سرقومندان قوای مسلح را برعهد دارد.

افغان پیپر

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار