افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه 2 -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 24 ژانویه , 2012 لینک کوتاه خبر :

آیا نیروهای فرانسوی افغانستان را ترک می کنند؟!

نیروهای فرانسوی افغانستان را ترک می کنند؟!” src=”http://www.afghantelex.com/wp-content/uploads/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F1.jpg” alt=”” width=”644″ height=”478″ />

به دنبال کشته شدن چهار سرباز فرانسوی که به دست یکی از سربازان افغان که ظاهرا سخنگوی گروه طالبان اقدام وی را به خود منتسب کرده اند، تندترین واکنش از سوی نیکولاسارکوزی رئیس جمهور فرانسه ابراز شد. وی گفت که چنین حادثه ای ممکن است دولت فرانسه را برای حضور نظامی در افغانستان و آموزش نیروهای امنیتی افغان وادار وادار به تجدید نظر کند. در واقع وی به نوعی، مسئولیت این حادثه را به دوش دولت افغانستان انداخته و همکاری فرانسه با افغانستان را در چنین فضایی غیر ممکن دانست.

این واکنش موجب نوعی از سراسیمگی در بخشی از رسانه های جمعی کشور و برخی از سیاستمداران شده که گویا زلزله ای اتفاق افتاده و اگر مثلا فرانسه نیروهای خود را از افغانستان خارج کند چه بر سر مردم افغانستان خواهد آمد! افکار عمومی به خوبی متوجه است که برخی از رسانه های جمعی از هر بهانه ای برای تثبیت پایه های حضور نظامی خارجی در افغانستان بهره می برند و گویا که غیر از این، مسئولیت و وظیفه دیگری را نمی شناسند.

اما با اینکه نمی توان از غفلت مسئولان امنیتی افغان برای رخنه افراد نفوذی در صف نیروهای پولیس و اردوی کشور چشم پوشید ولی باید این مسئله را نیز به خاطر داشت که نیروهای خارجی نه به دعوت مردم و دولت افغانستان کشور ما را اشغال کرده اند و نه به خواست مردم ما از این کشور بیرون خواهند رفت.

آنان به خاطر منافع خود به کشور ما لشکر کشیده و تا زمانی که منافع شان در گرو حضور شان در افغانستان باشد با چنگ و دندان و به هر وسیله ای حضور خود را در افغانستان توجیه می کنند. بنابراین باید  دانست که واکنش تند آقای سارکوزی که به عنوان یکی از بی بندوبارترین، جلف ترین و عجول ترین سیاستمدار اروپایی شناخته شده است؛ تنها خوراک داخلی در داخل کشور فرانسه داشته و هرگز برای تطبیق عملی آن در صحنه افغانستان اقدام نخواهد شد. شاهد عینی این ادعا نیز حضور سریع وزیر دفاع فرانسه در کابل و اظهار نظر وی مبنی بر دوام حضور نظامی فرانسه در کشور ما است.

باعث تأسف و شگفتی است که برخی از اهالی سیاست و رسانه کشور که روزانه شاهد کشتار عمدی و غیر عمدی اتباع کشور خود توسط همین نیروهای بیگانه هستند، سکوت اختیار کرده و چیزی بر زبان نمی رانند اما از کشته شدن چند سرباز فرانسوی چنین آشفته و سراسیمه شده و آن را بهانه ای برای باران تبلیغاتی برای حفظ حضور نظامیان خارجی در افغانستان می سازند.

آیا از یاد برده ایم که تنها بهانه لشکرکشی نظامی نیروهای بیگانه در کشور ما مبارزه با تروریزم و تأمین امنیت افغانستان بود و آیا امروز تروریزم نابود و امنیت تأمین شده است؟

تعریف بیگانگان از تروریزم بر مبنای منافع خود آنها است. اگر طالبان بتوانند حضور آنان را تحمل کنند، دیگر از دید آنان تروریست به حساب نمی آیند و به دوست درجه شان بدل خواهند شد، هرچند که در نظر دولت و ملت افغانستان تروریست شناخته شده باشند. محکمترین دلیل این مسئله نیز افتتاح دفتر سیاسی طالبان در قطر و به اشارت ایالات متحده است که جو بایدن دومین سیاستمدرا برجسته آن کشور از دوستی با طالبان سخن گفته و نمایندگان سیاسی آمریکا با کنار گذاشتن دولت افغانستان، با نمایندگان طالبان بر سر یک میز نشسته و برای آینده کشور ما برنامه ریزی می کنند.


یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار