- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آغاز پاکسازی ولایتهای کنر و نورستان از وجود شورشیان!

[1]

به زودی عملیات بزرگ تصفیوی به هدف پاکسازی ولایت کنر و نورستان از وجود شورشیان راه اندازی می شود .

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله کشور می گوید در پی استقرار صدها شورشی وابسته به گروه طالبان و شبکه القاعده بر بخش های شرقی ولایت کنر و نورستان این وزارت تصمیم گرفته است که در آینده نزدیک عملیات بزرگ نظامی را برای هدف قرار دادن این شورشیان راه اندازی کند.

سخنگوی وزارت داخله کشور همچنان از افزایش شمار نیروهای پلیس و ارتش در ولایتهای نورستان و کنر سخن میزند.