- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

۷۴۷۷ قربانی جنایت منا / آمار نهایی منتشرشده توسط وزارت بهداشت عربستان

این وزارتخانه، بالاخره با انتشار لیستی حاوی اسامی و ملیت قربانیان، آمار واقعی جنایت بزرگ منا را اعلام کرد. قربانیان شناسایی شده متعلق به حدود ۶۰ کشور دنیا هستند که تعداد کثیری از آنها تاکنون شناسایی نشده اند…

 

لیست منتشر شده توسط وزارت بهداشت عربستان  [1]