افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 13 ژانویه , 2014 لینک کوتاه خبر :

گزينه صفر يعني شكست امريكا

اما در افغانستان هيچ كدام از برنامه هاي امريكا تحقق نيافته است، لذا اگر گزينه صفر را عملي كند به معناي شكست امريكا خواهد بود و اين كشور اين موضوع را تحمل نمي كند.

يك مقام امريكايي كه درباره پيمان امنيتي با كابل مذاكره انجام مي دهد، هشدار داده كه رييس جمهور افغانستان نمي خواهد پيمان مذكور را امضا نمايد. همچنين فرمانده امريكايي نيروهاي ناتو “ژنرال جوزف دينفورد” نيز از دولت افغانستان خواسته كه هر چه زود تر پيمان امنيتي را امضاء نمايد، در غير اينصورت همه نيروهاي خارجي مستقر در افغانستان حمايت پارلمانها و كشورهاي خود را از دست خواهند داد ، يعني بنوعي دولت كابل را با گزينه صفر تهديد مي كند.
به اعتقاد “نجيب منلاي”، مشاور وزارت اقتصاد افغانستان، نويسنده و استاد سابق يك موسسه علمي در فرانسه، هيچ ترديدي وجود ندارد كه بايد پيمان امنيتي امضا گردد و اين به نفع افغانستان، امريكا و ناتو هم هست، اينكه اقاي كرزاي پيمان مذكور را امضا مي كند، نمي كند و چه زماني آنرا امضا خواهد كرد، موضوع ديگريست. امريكاييها كه گاهي گزينه صفر را مطرح مي كنند، بنظرم براي امريكا يك انتخاب نيست، امريكا نمي تواند بازي كه در عراق انجام داده در افغانستان نيز انجام دهد، چون شرايط هر دو كشور متفاوتند، لذا گزينه صفر براي امريكا انتخاب نيست، اگر اقاي كرزاي پيمان را امضا نكند، امريكا منتظر خواهد ماند تا رييس جمهور بعدي اين كار را انجام دهد. در روابط امريكا و كرزاي كشمكش وجود دارد، آنجه مشخص است اينكه تا دو، سه هفته شرايط براي امضاي پيمان مساعد نمي باشد، بايد ديد بعد از اين چه پيش مي آيد .

در حقيقت به اعتقاد كارشناسان ديگر، گزينه صفر تاكتيك امريكاست، چون هم اكنون برخي امريكاييها مي گويند، چه پيمان امنيتي امضا گردد چه امضا نشود، تعدادي از نيروهاي امريكايي در اين كشور خواهند ماند. پايگاههاي بزرگي تاسيس شده كه براي امريكا هزينه زيادي نيز داشته است .
وي در ادامه افزود: طبيعي است كه امضاي پيمان امنيتي به نفع هر دو كشور است. اما در رابطه با افغانستان گزينه صفر براي اين انتخاب امريكا نيست كه از همه نظر جنگ افغانستان يك جنگ امريكايي بوده است. امريكا در افغانستان حرف از دموكراسي و مبارزه با تروريسم را مطرح كرد كه اين مسايل براي مردم امريكا ارزشهاي مهمي تلقي مي شود. اگر درحال حاضر امريكا از اين ارزشها عقب نشيني كند، به معناي شكست امريكا در افغانستان خواهد بود. امريكا در عراق براي خود يك ماموريت تعيين كرده بود كه سرنگوني رژيم صدام و جايگزين كردن دولت ديگر در اين كشور بود، مي توانيم بگوييم كه امريكا در اين امر تا حدي موفق است، عليرغم اينكه در عراق هنوز صلح و مشكلات ديگر وجود دارد، اما به هر حال رژيم صدام سرنگون و دولت جديد سر كار آمده است. اما در افغانستان هيچ كدام از برنامه هاي امريكا تحقق نيافته است، لذا اگر گزينه صفر را عملي كند به معناي شكست امريكا خواهد بود و اين كشور اين موضوع را تحمل نمي كند. بنده فكر مي كنم هيچ يك از مقامات امريكايي بطور جدي به فكر گزينه صفر در افغانستان نخواهد بود .

وي همچنين در رابطه با ديدار اخير كرزي با نمايندگان و نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري نيز گفت : تعدادي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري نظرات و ديدگاههاي خود را مطرح نموده اند. آنها خواهان امضاي پيمان با امريكا هستند، اما تعدادي از نامزدهاي مهم تاكنون در اين زمينه نظر خود را اعلام نكرده اند، بنظر مي رسد كه نامزدهاي انتخاباتي نمي خواهند براي اقاي كرزاي مشكلي بوجود بياورند .
وي در اين رابطه افزود؛ به اعتقاد بنده هر كس كه بيايد، پيمان را امضا خواهد كرد، حتي شايد اقاي كرزاي قبل از انتخابات پيمان را امضا كند و براي رييس جمهور اينده كمك بزرگي خواهد بود . تا برگزاري انتخابات سه ماه فرصت وجود دارد لذا احتمال همه چيز وجود دارد .دو شرط اقاي كرزاي عملا پذيرفته شده اند، اما شرط سوم معقول بنظر نمي رسد و بايد راهي ايجاد كند كه از شرط سوم خود عقب نشيني كند. شرايطي كه از سوي امريكا پذيرفته شده اند، يكي بازرسي منازل مردم افغانستان است كه اوباما اين تعهد را به افغانستان داده و بارها تكرار شده است، شرط دوم عدم مداخله امريكا در انتخابات است كه واشنگتن به اندازه كافي در اين زمينه تضمين داده است. شرط سوم كه اقاي كرزاي منتظر آن است، اغاز پروسه صلح است و به اعتقاد بنده اين اشتباه بزرگ افغانستان خواهد بود كه پروسه صلح را به امريكا يا پاكستان واگذار كند، بنابر اين كرزاي بايد راهي پيدا كند و خود را از اين شرط سوم رها كند و اين شرط سوم با منافع افغانستان مطابقت ندارد و اقاي كرزاي بايد در اين زمينه كمي تامل و فكر كند .

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار