- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کرزی،سرپرست وزارت دفاع ملی را تعیین کرد.

[1]

براساس گزارشها رئیس جمهور حامد کرزی عنایت الله نظری معاون وزارت دفاع ملی را به عنوان سرپرست این وزارت تعیین کرده است.

جنرال عبدالرحیم وردک وزیر پشین وزارت دفاع ملی از سال 2004 میلادی الی 2012 سمت وزارت دفاع ملی را به عهده داشت اما به دلیل ادامه حملات راکتی پاکستان در نقاط مرزی افغانستان و بخصوص در ولایت کنر مجلس نمایندگان وی را سلب صلاحیت کردند.

به دنبال سلب صلاحیت وزرای دفاع و داخله، رئیس جمهور کرزی ضمن پذیرش فیصله مجلس نمایندگان وزرای سلب صلاحیت شده را تا معرفی وزرای جدید به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی و امور داخله تصویب کرد.

با این حال اعضای مجلس نمایندگان واکنش های زیادی را نسبت فیصله رئیس جمهور نشان داده و خواستار معرفی هرچه زودتر وزرای جدید در پست وزارت دفاع ملی و امور داخله کشور شدند.

به دنبال واکنش اعضای مجلس نمایندگان سترجنرال عبدالرحیم وردک از سمت سرپرستی وزارت دفاع ملی کناره گیری کرد و با این حال گفته می شود که رئیس جمهور کرزی عنایت الله نظری معاون اول وزارت دفاع ملی را به عنوان سرپرست این وزارت تعیین کرده است .

آواپرس