افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 24 دسامبر , 2013 لینک کوتاه خبر :

پشت پرده عدم تصويب پيمان امنيتي از سوي كرزي

ائتلاف ناگهاني كرزي، فهيم و خليلي براي برنده شدن حتمي در انتخابات سال 1388، جامعه جهاني را نسبت به تكرار اين تجربۀ تلخ در انتخابات سوم بسيار جدي و حساس ساخته است.

تمديد حاكميت تيم فعلي دولت افغانستان كه پس از پيروزي دموكرات ها در امريكا از حمايت هاي مستقيم «نومحافظه كاران جمهوري خواه دركاخ سفيد» محروم شده بودند؛ اين چنين خطر ساز و چالش زا پيش بيني نمي شد. اما كار روي «تغييرسياسي» دركابل دريك فرآيند پنج ساله آغاز شده و گزينۀ جلوگيري از ابقاي تيم حاكم به دوره «سوم» همواره روي ميز بوده است.
حالا كشمكش، درست در همين نقطه متمركز است و جنجال «پيمان امنيتي» و «انتخابات سوم» به خاطر بي ميلي امريكا براي چانه زني در اين مورد، در حقيقت به يكي از مؤلفه هاي كليدي در خصوص ماندن يا نماندن محور كرزي در قدرت سياسي، تغيير ماهيت داده است؛ اما اين موضوع هنوز بحث فرعي است.
موضوع اصلي، راضي كردن آمريكا براي كار با همين تيم حاكم در دولت، دست كم تا پنج سال آينده است؛ بحثي كه امريكايي ها آن را از دست دادن وقت تلقي مي كنند.
كرزي با آگاهي از نيت امريكايي ها براي خاتمه دادن به حضور تيم حاكم در دولت، سرمايه گذاري روي تنش و تقابل لفظي بر سر مسايل حساس نظير دفاع از زندگي غيرنظاميان، كوتاه كردن دست خارجي ها از زندان ها، «قطع عمليات شبانه» و اعلام يك جانبۀ «برادري» با پاكستان و طالبان را پيشاپيش آغاز كرده بود و حالا در ربع آخر آن قرار داريم. تنها امضاي «پيمان امنيتي» تا اين مرحله، قضيه را از مرز اهميت درجه اول به موضوع حيثيتي درجه اول براي امريكا نيز تغيير جهت داده است.
“زاخيل وال” كه از «ادامۀ مذاكرات پشت پرده» به رسانه ها خبر داد؛ در واقع به سايه مذاكرات اشاره كرد؛ نه ماهيت وموضوع اصلي مذاكرات. البته وي فاش نكرد كه مذاكره نه برسر «پيمان امنيتي كه قبلاً نهايي شده، بلكه  روي امكان «مشاركت» بدنۀ اصلي تيم دولت در حكومت آينده ادامه دارد تا امريكايي ها به دادن بخشي از امتيازات مفروض، مجبور شوند. از اين قرار، امكان سازش با نيت كاهش قاطعيت در خواست هاي دوطرف، وجود دارد.
در غير اينصورت، اگر تا مهلت دوم تعيين شده از سوي امريكا، گره از مشكل اساسي گشوده نشود، انتخابات در گردابي از بي نظمي، نا امني، تقلب علني، زورگويي و افتضاح بزرگتر از «انتخابات سال 88» فرو خواهد رفت.
ظاهراً درصورت شكسته نشدن بن بست برسر دادن يا ندادن امتيازات به تيم حاكم در حكومت آينده، هم امريكا خواهان اخلال بنيادي انتخابات است و هم تيم كرزي استدلال خواهد كرد كه «خارجي ها» درپروسه انتخابات دست اندازي كردند و اين پروسه ملي را «خراب» كردند.
امريكايي ها از منظر منافع راهبردي و سياست فرا مرزي خويش، از لغو يا سنگ اندازي به منظور مخدوش كردن انتخابات دموكراتيك به عنوان يك ارزش جهاني و همه پذير استقبال نمي كنند و مي خواهند به مردم خود و دنيا تصوير اميدوار كننده اي از افغانستان ارائه كنند. درحالي كه آب و هواي رابطه امريكا با كابل عميقاً نامساعد وتيره است، كرزي موفق شده هم پروسه امضاي «پيمان امنيتي» را متوقف كند و هم سرنوشت كامل نتايج انتخابات را تا رسيدن زمان دادوستد هاي سري، در اختيار خود نگه دارد.
اگرمذاكرات «پشت پرده» آن گونه كه “زاخيل وال” ياد آور شد؛ ادامه پيدا كند؛ قطعاً محور مورد بحث، شخص يا تيم تركيبي است كه درنتيجۀ موافقت دوجانبه بين امريكا و تيم كرزي روي كار بيايد؛ زيرا هيچ موضوع قابل چانه زني در«پيمان امنيتي» باقي نمانده است تا دو باره روي آن چانه زني صورت گيرد. امريكا رسماً اعلام كرده كه هيچ مورد قابل بحث درمتن پيمان باقي نمانده و آن چه را كرزي بعداً به حيث «شرط» مطرح كرده، خارج از مفاد سندي است كه قبلاً ميان دوطرف و همچنان به وسيله «لويه جرگه» نهايي شده است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار