افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 11 سپتامبر , 2012 لینک کوتاه خبر :

ولسی جرگه، در را به روی نامزد وزیران بستند!

مجلس نماینده گان به سه نامزد وزیر، ونامزد ریاست عمومی امنیت ملی اجازۀ حضور در تالار را نداد، زیرا هیچ یک ازمعاونان رییس جمهوربرای معرفی آنان به مجلس نیامده بود.

رییس مجلس نماینده گان روزسه شنبه درنشستی گفته است که بربنیاد اصول وظایف داخلی مجلس وقانون اساسی، رییس جمهورشخصاً خودش و یا یکی ازمعاونانش نامزد وزیران را برای گرفتن رأی اعتماد به این مجلس معرفی می کنند.

مجلس نماینده گان بربنیاد اصول وظایف داخلی به نامزد وزیران وزارت های دفاع ملی، امورداخله، سرحدات، اقوام و قبایل و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی که ازسوی رییس جمهوربا حضور وزیردولت درامورپارلمانی به این مجلس معرفی شده بودند اجازه حضوربه داخل مجلس را نداد.

رییس مجلس نماینده گان، عبدالرووف ابراهیمی گفته است: «ماده هفتاد و پنجم اصول وظایف داخلی این گونه است که رییس جمهورشخصاً برحسب ماده ۶۸ قانون اساسی معاونان خود را رسماً به جرگه معرفی می نماید و اما بقیه اشخاص مندرج فقره ۱۱ و ۱۲ ماده ۶۴ و ۱۵۷ قانون اساسی شخصاً خودش و یا یکی ازمعاونان او رسماً به جرگه معرفی می نماید حالا اصول وظایف داخلی معاونان را گفته اما معاونان تشریف نیاورده، نظربه فرمان رییس جمهوروزیردولت درامورپارلمانی با آنان آمده برای معرفی.»

ازسوی هم نمایندۀ مردم کابل درمجلس، رمضان بشردوست گفته است: « اگرشما ترس ندارید، ازکسانی که لوکس و با دریشی آن جا نشسته و معامله نکردید، کدام ملاحظات قومی و تنظیمی و غیره درکارنیست، شما آنان را با ادب خانه هایشان روان کنید، قانون خود را از الآن اگرما نقض کنیم، چگونه می توانیم ازدیگران بخواهیم قانون را مراعت کنند.»

نمایندۀ مردم هرات درمجلس، قاضی نذیراحمد حنفی گفته است: «معاونان رییس جمهور را شخصاً خود رییس جمهور برای گرفتن رأی اعتماد درتالارمی آورد، باقی اعضا را هم خود جناب رییس صاحب یا یکی ازمعاونان شان، چرا معاونان را قید کردیم درصورتی که رییس صاحب درسفرباشد صلاحیت را به یکی ازمعاونان می دهد.»

هرچند برخی ازنماینده گان با توجه به اوضاع امنیتی، خواهان حضور نامزد وزیران و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی به مجلس بودند.

نمایندۀ مردم غزنی درمجلس، محمد عارف رحمانی گفته است: « اجازه بدهید وزیرپارلمانی بیاید، همین ها را معرفی بکند بازهم دریک لج دیگرباخیتم به رییس جمهور، ولی اوضاع نا به سامان کشور را شما درنظربگیرید.»

با این همه رییس مجلس نماینده گان اعلام کرد که فردا یکی ازمعاونان رییس جمهور بیاید و این نامزد وزیران را به اعضای مجلس معرفی کند.

این درحالی ست که بسم الله محمدی نامزد وزیروزارت دفاع ملی، لوی پاسوال مجتبی پتنگ نامزد وزیرامورداخله، حاجی عزیزالله دین محمد نامزدوزیرسرحدات، اقوام وقبایل و اسد الله خالد نامزد پست رییس عمومی امنیت ملی به روزسه شنبه برای معرفی وگرفتن رأی اعتماد ازسوی رییس جمهورکرزی و با حضوروزیر دولت درامورپارلمانی به پارلمان آمده بودند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار