افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 3 سپتامبر , 2012 لینک کوتاه خبر :

مقام های افغان به اتهام فساد اداری،به دادستانی کُل معرفی شدند.

کمیسیون دفاعی مجلس نماینده گان، رییس مبارزه با ارتشا وفساد اداری عزیزالله لودین وسرپرست وزارت دفاع ملی عنایت الله نظری را به دادستانی کُل کشور به خاطر اتهام فساد اداری، معرفی کرده است.

رییس کمیسیون دفاعی مجلس نماینده گان، همایون همایون گفته است که برای فسخ یک قرارداد، وزارت دفاع ملی چندین هزاردالررشوه گرفته است.

کشمکش ها برسرچگونگی یک قرارداد لباس دروزارت دفاع ملی بالا گرفته اند- قراردادی که چندی پیش ازسوی وزارت دفاع ملی به داوطلبی گذاشته شد.

کشمکش ها برسراین قرارداد پس ازآن به میان آمدندکه رییس شرکت “فایف ستار”5star” ازاین داوطلبی پا بیرون کشید.

رییس دفتر مقام ادارۀ مبارزه با ارتشاء وفساد اداری، عبدالحفیظ بهروز گفته است: «برای ما گزارش رسید که دو تن از نماینده گان مجلس می خواهند که از این قرارداد سه میلیون دالر رشوه بگیرند، این قرارداد برای این نهاد شفاف معلوم نشد، ازهمین رو ما آن را فسخ کردیم واسنادهم دراین باره وجود دارد.»

وی افزود: «شماری از افراد مسلح داخل نشست آفر گشایی شده بودند و شرکت های که به قیمت پاین آفر می دادند، آن ها را تهدید کردند و این افراد تفنگچه ها را در شکم مالکان این شرکت ها گذاشته بودند و برای شان گفته اند که اگر این قرارداد را شما به قیمت پائین بگیرید، شما را خواهیم کشت.»

اما کمیسیون دفاعی مجلس نماینده گان تصویرهایی را ارائه می دهد که نشان می دهند، رییس شرکت «فایف استار» به یکبارگی ازاین داوطلبی منصرف شده است.

این شرکت به کمیسیون دفاعی مجلس نماینده گان اطمینان داده که به علت وجود فساد، نمی خواهد دراین داوطلبی شرکت کند.

سرانجام درآن زمان یکی ازشرکت ها این قرارداد را بدست آورد.

اما بعدترکمیسیون دفاعی مجلس نماینده گان ادعا کرد که رییس شرکت فایف استاربه همکاری ادارۀ مبارزه با ارتشا وفساد اداری این قرارداد را فسخ می کند ونیز پای وزارت دفاع ملی را به این کارمی کشاند.

همایون همایون گفته است: «کمیسون دفاعی مجلس نماینده گان به اکثریت آرا، عزیزالله لودین رییس مبارزه با فساد اداری وسرپرست وزارت دفاع ملی را به دادستانی کُل، معرفی می کند کرده.»

درهمین حال وی هرگونه پول گیری اعضای مجلس نماینده گان را دراین قرارداد نیزرد می کند.

با این همه روشن نیست که بررسی های دادستانی کل کشور دراین باره چه اندازه زمان گیرخواهد بود؟

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار