افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 7 فوریه , 2014 لینک کوتاه خبر :

فقر مردم افغانستان برنامه اصلي امريكاست

سال هاست كه نه پيشرفتي در فرايند صلح ديده مي شود و نه پيشرفتي در امور زندگي مردم، امريكا تا هر زمان لازم بداند، به وضعيت فعلي ادامه خواهد داد باراك اوباما رئيس جمهوري امريكا درباره افغانستان از خط مشي و راهبرد خود دفاع و تصريح كرد كه امريكا مي خواهد در افغانستان براي چند سال اينده بماند.

اين در حاليست كه رابرت گيتس وزير دفاع سابق امريكا در كتاب خود سياست اوباما درباره افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است، اوباما در مورد خط مشي و سياست خود اعتماد نداشت.
محمد اكبر وردك ستايلي كارشناس امور افغانستان مقيم فرانسه در اين رابطه اعتقاد دارد، خط مشي اوباما درباره افغانستان به طور كامل عملي شده و مي خواهد به همين روال ادامه داشته باشد. راهبرد اوباما بر اين استوار بوده است كه در افغانستان و منطقه يك بحران ادامه داشته باشد تا از اين طريق حضور نظامي خود را توجيه كند و اين كار تاكنون ادامه دارد، زيرا اگر يك نگاه كوتاه به تحولات گذشته بيندازيم كه امريكا چرا در افغانستان مداخله كرد و از آن زمان تاكنون در اين كشور در ارتباط با صلح چه تحولاتي بوجود امده است، همه شاهد هستند كه در زمينه صلح هيچ پيشرفتي حاصل نشده است و مشكلات مردم افزايش هم يافته كه فكر كنم اين وضعيت برنامه ريزي شده بود و امريكا تا هر زمان لازم بداند، به وضعيت فعلي ادامه خواهد داد.
وي در رابطه با تصميم گيرندگان اصلي سياست هاي امريكا گفت، در كشورهاي پيشرفته سياست خارجي از سوي متخصصان طرح و به مقامات ارائه مي شود و اين استراتژي بر اساس برخي واقعيت ها استوار است و با تغيير رئيس جمهور يا ديگر مقامات در آن كدام تغيير و تحول بوجود نمي ايد.
به همين خاطر بود كه در امريكا بعد از رئيس جمهور شدن اوباما مردم انتظار داشتند كه وي تغيير اساسي ايجاد خواهد كرد، اما متاسفانه بنده مكرر گفته ام كه اهداف امريكا از قبل تعيين مي شود و با تغير رئيس جمهور در آن تغيير ايجاد نمي شود. منتهي شايد يك رئيس جمهور برنامه هاي خود را به طور معتدل و برخي نيز به طور خشن ارائه دهند. اما در هدف اصلي تغيير ايجاد نمي شود.
وي در رابطه با اوضاع پيمان امنيتي و ارتباط ان با انتخابات كشور نيز گفت : موضوع پيمان امنيتي به جاي رسيده است كه امكان بسيار زيادي دارد كرزي پيمان مذكور را امضا نكند و مساله را به رئيس جمهور بعدي واگذار كند. رئيس جمهور بعدي چون كرزي مقاومت نخواهد كرد و با امريكا پيمان را امضا خواهد كرد. وي در باره ارتباط اين 2 عامل افزود : بنده در اين زمينه در نظرات مردم افغانستان تضاد مي بينم. برخي بر اين نظرند كه كرزي به اين دليل با امريكا پيمان امنيتي امضا نمي كند كه مي خواهد در انتخابات رياست جمهوري از امريكا امتيازاتي بگيرد، يعني از نامزد مورد نظر كرزي حمايت كند تا به عنوان رئيس جمهور اينده انتخاب شود.
از سوي ديگر برخي معتقدند كه افغان ها آزاد هستند و مي خواهند رئيس جمهور را خود انتخاب كنند و امريكا در اين زمينه هيچ نقشي ندارد. اين درست نيست كه كرزي به خاطر منافع شخصي با امريكا پيمان را امضا نمي كند.
وي در مورد نحوه دخالت امريكايي ها در فرايند انتخابات گفت، بسيار دشوار به نظر مي رسد كه امريكا در يك استان يا شهرستان صندوق را بگذارد و مردم را هدايت كند كه به نامزد خاصي راي بدهند.
البته مي تواند از طريق عوامل محلي خود مردم را تشويق كند كه به نامزد خاص راي بدهند.
اما تا جايي كه من اطلاع دارم، مردم افغانستان اين شعور و درك را دارند كه چه كاري به نفع انهاست، اما سوال اينجاست كه امريكا بر مقامات افغانستان فشار وارد كند كه تقلب انجام دهد و اگر تقلب نشود، امريكا ابزاري در دست ندارد كه در انتخابات پيش روي افغانستان تاثير چنداني بگذارد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار