- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سفر غیرمنتظره وزیر دفاع آلمان به قندهار

[1]

توماس دیمیزیر، وزیر دفاع آلمان در یک مسافرت ناگهانی از جنوب افغانستان دید نمود.
این اولین بار است که وزیر دفاع المان از ولایت قندهار دیدن می کند. این منطقه به عنوان مرکز جنگ بین نیروهای ناتو و طالبان مشهور میباشد.

وزیر دفاع المان در مسافرت به قندهار می خواهد از تاسیسات دستگاه رادار ارتش المان دیدن نماید. او تا حال 8 بار از افغانستان دیدن نموده ولی این اولین مسافرات او به قندهار میباشد.

یک سخنگوی وزارت دفاع المان میگوید هدف از مسارت وزیر دفاع المان به قندهار تبادل اطلاعات بین نیروهای متفقین میباشد.

وزیر دفاع آلمان میگوید ما در شما افغانستان یک سلسله کارهای مثبتی انجام داده ایم ( ولی شمال افغانستان کل افغانستان نیست ) من میخواهم وضعیت جنوب افغانستان را مطالعه نموده یک تصویر از آن مناطق داشته باشم.

بزرگترین اردوگاه ارتش المان در شمال افغانستان مزار شریف قرار دارد.
جنوب افغانستان مستقیم با پاکستان هم مرز بوده و مرکز شدید ترین عملیات نظامی با شورشیان در افغانستان بشمار میرود.

در مرکز فرماندهی جنوب تقریبآ هر روزه یک سرباز نیروهای آیساف کشته میشود. در مجموع در آن مناطق نبرد های سنگینی با شورشیان صورت میگیرد.

قندهار در زمان حاکمیت رژیم طالبان پایتخت رژیم ملاعمر بود که هنوز هم خانه اش پس از حمله نیروهای ویژه امریکا دیده میشود.

در جنوب افغانستان بیشتر نیروهای امریکا ، کانادا و انگلیس فعال میباشند و در حال حاضر نیروهای آیساف با وجود جنگ های شدید در آن مناطق به کاهش نیروهای شان آغاز نموده اند.

افغان پیپر