افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 5 مارس , 2012 لینک کوتاه خبر :

ساخت زندان جديد توسط امريكا در افغانستان!

The americans built a new prison in Afghanistan

The ministry of defence of the USA has built on its main base in
Bagram very large prison. As the newspaper writes “New York times”,
the expenses for the construction of a new prison in Afghanistan
amounted to about 60 million us dollars. This message indicates that
the american administration is taking steps, which did not correspond
to the real needs of the afghan people.

A new prison was built in the period when the work on restoration of
the infrastructure, including the construction of roads, power plants,
water supply systems, and to ensure the basic conditions in the field
of education and medicine are moving very slowly. It causes serious
concern of the population of Afghanistan. According to experts, the
fact that Washington and its allies are ignoring the real needs of
afghans and do not lead the fight against terrorism, drug trafficking
and poverty, clearly reveals the true nature of the foreign military.

On the other hand, the US administration is faced with the problem is
still existing prison at Guantanamo bay and feeling the pressure of
world public opinion, which requires close this prison. Thus, the
actions of the ministry of defense of the united states clearly
indicate that Washington continues to hold prisoners in prisons,
located outside of the u.s. territory.

A number of publications shows that at present the us military refers
to the prisoners prison in Bagram “inhumane and cruel.” Many
non-governmental institutions and organizations for the protection of
human rights is deeply concerned about the illegal arrest of afghan
nationals of the american military. They say that many of the
prisoners, who are held at the base in Bagram, arrested without
presentation of any accusations.

There is an impression, that the reconstruction of Afghanistan and
assistance to the comprehensive development of the country remains
only a slogan, which declared the troops of the USA and NATO. At the
present time, even in the capital of Afghanistan, which should have
more features compared with other cities of the country, there are
many hours of blackouts in many of its areas. Another issue of major
afghan cities, including Kabul, connected with a lack of good quality
drinking water. For this reason, the afghan people are waiting, when
the american administration instead of building new prisons in
Afghanistan, will provide afghans with access to basic services in
health and education

وزارت دفاع امريكا يك زندان بسيار بزرگ در پايگاه اصلي خود در بگرام
افغانستان احداث كرده كه به نوشته روزنامه نيويورك تايمز هزينه احداث
زندان جديد نزديك به شصت ميليون دلار بوده است.انتشار اين خبر نشان مي
دهد كه اقدامات دولت امريكا با نياز هاي واقعي مردم افغانستان همخواني
ندارد.در حالي كه روند بازسازي در امور زير بنايي از جمله راه هاي
مواصلاتي،نيروگاه هاي توليد برق،تامين آب آشاميدني،فراهم كردن امكانات
اوليه آموزشي و بهداشتي به كندي پيش مي رود،تلاش براي ساخت زندان جديددر
افغانستان نگراني هاي وسيعي در ميان مردم اين كشور به وجود آورده است.به
اعتقاد كارشناسان،بي اعتنايي واشنگتن و متحدينش به نيازهاي واقعي مردم
افغانستان از جمله مبارزه با تروريسم،مواد مخدر و فقر ماهيت واقعي نيرو
هاي خارجي را افشا كرده است.از سوي ديگر دولت امريكا در حال حاظر با
معضلي به نام زندان گوانتانامو و فشارهاي جهاني براي تعطيلي آن روبرو
است.اين اقدام وزارت دفاع آمريكا به وضوح نشان مي دهد كه واشنگتن به حبس
كردن زندانيان در خارج از مرزهاي اين كشور ادامه مي دهد.برخي گزارش ها
نشان مي دهند كه در حال حاضر برخورد نظاميان آمريكايي با زندانيان پايگاه
بگرام كاملا” غير انساني و وحشيانه است.همچنين برخي محافل غير دولتي و
سازمان هاي مدافع حقوق بشر نسبت به روند غير قانوني بازداشت شهروندان
افغاني توسط نظاميان آمريكايي به شدت نگرانند.گفته مي شود بسياري از
زندانيان در پايگاه بگرام بدون تفهيم اتهام و بدون اطلاع از موارد جرم و
تخلف در زندان نگهداري مي شوند.به نظر مي رسد رونق بازسازي و كمك به رشد
و توسعه همه جانبه در افغانستان تنها در حد يك شعار از سوي نيروهاي
آمريكايي و ناتو مطرح است.زيرا در حال حاظر در پايتخت افغانستان كه بايد
به نسبت ساير شهرهاي اين كشور از امكانات بيشتري برخوردار باشد،بسياري از
مناطق اين شهر ساعت ها با قطع برق مواجه اند.همچنين عدم دسترسي به آب
آشاميدني سالم از ديگر معضلات شهرهاي بزرگ از جمله كابل است.بنابراين
انتظار مردم اين است كه دولت آمريكا به جاي احداث زندان جديد در
افغانستان،زمينه دسترسي مردم به خدمات اوليه بهداشتي و آموزشي را فراهم آورد.

.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار