افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 7 دسامبر , 2013 لینک کوتاه خبر :

رئيس جمهور بعدي دست نشانده امريكاست

افغانستان ارتش و تجهيزات جنگي داشت اما امريكا، غرب و برخي كشورهاي منطقه نمي خواستند كه اين كشور روي پاي خود بايستد

محمد حسن ولسمل، عضو مستعفي لويه جرگه افغانستان در رابطه با تحولات اخير سياسي در افغانستان، فشارهاي داخلي و خارجي از طرف امريكا و ناتو عليه دولت براي امضا پيمان امنيتي اعلام كرد : در اين هيچ ترديدي وجود ندارد كه امريكا شيطان بزرگ است و كرزي را شديدا تحت فشار قرار داده، اما بايد بدانيم كه ما مسلمان هستيم و روزي دهنده خداست نه امريكا.
امريكا هيچگاه به افغانستان كمك نكرده بلكه مخالفان ما را تقويت كرده است كه بهترين مثال آن پاكستان است، لذا اگر امريكا از افغانستان خارج شود، انشاء ا… افغانستان اباد خواهد شد. در منطقه كشورهايي هستند كه به افغانستان كمكهاي مالي و نظامي مي كنند.
وي تاكيد كرد، امريكا تبليغات گسترده اي را اغاز كرده كه بعد از خروج نيروهاي خارجي در افغانستان، مشكلات بسيار زياد خواهد شد، در حاليكه چنين نيست و تجربه تلخ دهه نود تكرار نخواهد شد. اگر امريكا با پاكستان تباني كرده كه طالبان را بار ديگر به قدرت برساند، آن زمان كه طالبان در قدرت بود، چه كاري توانست انجام دهد كه اينبار بتواند. لذا قدرتهاي شيطاني از دستگاههاي اطلاعاتي و تبليغاتي استفاده مي كنند، اما بنده هيچ مشكلي پيش نخواهد امد .
در حال حاضر كه كرزي كمر همت بسته است، تا پايان دوره كرزي شش ماه مانده و بعد از ايشان هر شخصي كه بيايد دست نشانده امريكا خواهد بود و پيمان امنيتي را با واشنگتن امضا خواهد كرد، اما پيمان امنيتي هم براي افغانستان خطرناك است و هم براي كشورهاي همسايه و منطقه، پيامدهاي بدي خواهد داشت .
محمد حسن ولسمل به عنوان كارشناس برجسته افغان اعتقاد دارد در صورت قطع كمك هاي نيروهاي خارجي هم هيچ مشكلي براي افغانستان بوجود نخواهد امد، افغانستان مي تواند به منابع مالي خود اكتفا كند. افغانستان ارتش و تجهيزات جنگي داشت اما امريكا، غرب و برخي كشورهاي منطقه نمي خواستند كه اين كشور روي پاي خود بايستد، لذا بايد ديد كه دشمنان ما چه توطيه و برنامه هايي را طراحي كرده اند.
وي در پايان در رابطه با ارتباط حضور امريكايي ها در افغانستان با فرهنگ اين كشور افزود : اگر امريكا در افغانستان حضور داشته باشد، اخلاق و فرهنگ در اينكشور نخواهد ماند. تهاجم فرهنگي و فساد اخلاقي در افغانستان به اوج خود رسيده است، در مجلس حضور زنان خيلي بيشتر شده، اين وضعيت در اروپا و امريكا وجود ندارد. افغانستان فرهنگ خاص خود را دارد كه در ان حق وجايگاه زن و مرد مشخص است و امريكا چون اين وضعيت را مي داند، لذا از اب گل الود ماهي مي گيرد .

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار