افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 7 دسامبر , 2013 لینک کوتاه خبر :

دستان كرزي در انتظار چراغ سبز امريكا

افرادي در كابل به سفارت امريكا رفت و امد دارند و بصورت پنهاني با انها ارتباط دارند و اين موضوعي نيست كه بشود آن را انكار كرد.

مولوي احمد الله موحد، عضو مجلس ملي افغانستان در رابطه با موضع كرزي در برابر فشارهاي امريكا و ناتو اظهار داشت، كرزي اول اعلام كرد كه در رابطه با امضاي پيمان امنيتي با امريكا لويه جرگه را دعوت خواهيم كرد و جرگه در اين زمينه تصميم گيري خواهد كرد كه بايد چيكار كنيم، كه لويه جرگه تصميم گرفته پيمان امنيتي بايد امضا شود. اما اينكه چرا كرزي الان قبول نمي كند، جاي سوال دارد .
وي گفت : تعدادي از نمايندگان مجلس طرفدار امضاي پيمان هستند، اما بيشتر اعضاي مجلس خواهان امضاي پيمان نيستند، چون امريكا هيچگاه به تعهدات خود عمل نكرده است. منتهي بنده تغيير موضع كرزي را نيز صحيح نمي دانم. موضوع ديگر اينكه فكر نمي كنم كرزي به دليل استقلال طلبي موضع اخير را اتخاذ كرده باشد، بلكه شايد از امريكا تقاضايي دارد كه اگر براورده شود ، شايد اعلام كند كه پيمان امنيتي را با امريكا امضا مي كند.
به اعتقاد وي تمام فرايند مخالفت كرزي يك سناريو شخصي مي باشد، اگر كرزي اهداف شخصي نداشت، چرا لويه جرگه را دعوت كرد؟ اكنون كه جرگه تصميم گرفته، شايد بين امريكا و كرزي درباره كدام موضوع توافق حاصل نشده است و يا شايد براي اينكه اول منافع خويش را حفظ سازد بعد پيمان را امضا كند، كرزي حتما پيمان را امضا مي كند، چون 10 سال از دستورات امريكا پيروي كرده است، بنابراين چگونه امكان دارد در روزهاي پاياني از دستورات واشنگتن سرپيچي كند.
وي تاكيد كرد : تا جايي كه بنده مي دانم، كرزي پيمان را صد در صد قبول دارد، اما به دليل منافع شخصي با امريكا مخالفت مي كند تا بر واشنگتن فشار بياورد و در نهايت هر دو به توافق خواهند رسيد.
وي در ادامه ضمن مخالفت با امضا پيمان امنيتي، نقش پارلمان را در اين ميان اينگونه ارزيابي كرد كه : پارلمان 250 عضو دارد و طبيعي است كه نمايندگان مختلف آرا و ديدگاه هاي مختلفي داشته باشند، اما تا جايي كه من مي دانم شايد براي بيشتر اعضاي پارلمان پيمان امنيتي مورد قبول نباشد. همچنين نمي توان 250 نماينده را تضمين كرد كه همه نظر واحدي داشته باشند.نظر بنده اينست كه بيشتر اعضاي مخالف پيمان باشد .
وي در ميان صحبت هاي خود به نكته مهمي اشاره كرد مبني بر اينكه افرادي در كابل به سفارت امريكا رفت و امد دارند و بصورت پنهاني با انها ارتباط دارند و اين موضوعي نيست كه بشود آن را انكار كرد.
به اعتقاد وي هيچ امكاني براي ادامه اعتماد به امريكايي ها نيست، چرا كه امريكائي ها هيچگاه به تعهدات خود پايبند نبوده اند، اين موضوع اشكار و روشن است. امريكا در قبال مردم افغانستان هيچ وقت به وعده هاي خود عمل نكرده است، اما براي فريب مردم تعهداتي مي دهد، اما اطمينان ندارم كه امريكا در اين زمينه به تعهدات خود عمل كند .با اين حال برخي در افغانستان هنوز فريب سياست هاي امريكايي ها را مي خورند. چرا كه بيشتر افرادي كه در لويه جرگه دعوت شده بودند، افراد مشهوري نبودند و از مردم افغانستان نمايندگي نمي كردند. در مناطق مختلف افغانستان مردم زيادي در مخالفت با پيمان تظاهرات گسترده اي كرده اند كه تعدادشان خيلي بيشتر از اعضاي لويه جرگه بود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار