افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 3 مارس , 2012 لینک کوتاه خبر :

حضور نظامی آمریکا در افغانستان و افزایش بیماری ها در این کشور

The US military presence in Afghanistan and the increased incidence of
diseases in this country


The U.S. presence in Afghanistan not only doesnot help to solve the
existing problems and the promotion of security, but, on the contrary,
itself becomes a factor of instability and crisis aggravation.
According to the latest reports, published by the medical research
centers, the weapon that was used by the americans during the fighting
in Afghanistan since 2001, was the cause of the spread of various
diseases and pathologies. Analysis of statistical data hospitals in
Kabul and Kandahar testifies to the fact that after the occupation of
Afghanistan NATO forces, the incidence of some diseases, previously
not typical for the country, have doubled every year. For example, in
one of the hospitals in the first four months of 2007 was recorded 40
cases of congenital pathologies, and for the same period of 2008 of
such cases was 78.

The results of the research in connection with these diseases indicate
that the cause of their appearance in Afghanistan has been made use of
in this country ammunition with depleted uranium. The u.s. military
use of such ammunition for the destruction of the underground bases
and bunkers.

The fact is that the united states is using Afghanistan as a test site
for testing of new types of weapons. The americans entered the
information censorship in Afghanistan, and this allows them to perform
various kinds of crimes.

For all these reasons, political observers and the afghan public are
of serious concern in connection with the consequences of incremental
u.s. military presence in Afghanistan. The united states endeavour to
ensure, to turn this country into a military base in the region, and
with the aim to increase the number of its troops in Afghanistan
despite the objections of the kabul government. The afghan supreme
leadership has repeatedly emphasized that Afghanistan is in need of
training of personnel of the armed forces and equipping them with
modern weapons, and not to increase the number of foreign troops.

حضور نظامی امریکا در افغانستان نه تنهابه حل مشکلات و بحران امنیتی این
کشور کمک نکرده بلکه خود به عامل ناامنی و تشدید آن تبدیل شده است . بر
اساس آخرین گزارش های منتشر شده از سوی پژوهشگران و مراکز تحقیقات پزشکی
. سلاح هایی که امریکا در جنگ افغانستان از سال 2001 استفاده کرده به
بروز انواع بیماری ها و معلولیت ها در این کشور منجر شده است . بررسی
آمار بیمارستان های کابل و قندهار نشان میدهند که در هر سال پس از اشغال
افغانستان توسط نیروهای ناتو . شیوع برخی بیماری ها که در افغانستان شایع
نبوده . دو برابر شده است . به عنوان مثال در یک بیمارستان معلولیت های
مادرزادی از 40 مورد در 4 ماه اول سال 2007 به 78 مورد در مدت مشلبه 2008
رسیده است . مطالعات علمی در مورد این بیماری ها نشان میدهد که تشعشعات
تسلیحات امریکایی به کار گرفته شده در افغانستان حاوی  اورانیوم ضعیف شده
است که منجر به بروز بیماری ها و معلولیت های متعدد در افغانستان میشود .
ارتش امریکا از این سلاح ها برای تخریب پناه گاه ها و سنگر های زیر زمینی
استفاده میکند . واقعیت این است که امریکا از افغانستان به عنوان
آزمایشگاه های سلاح های جدید خود نیز استفاده میکند . با توجه به سانسور
خبری که امریکایی ها در افغانستان اعمال میکنند. ابعاد جنایات این کشور
به مرور زمان اجرا میشود . به همین دلیل تحلیل گران سیاسی و افکار عمومی
در افغانستان در مورد پیامد های افزایش نیروهای نظا می امریکا در
افغانستان به شدت نگران هستند . زیرا امریکا میکوشد افغانستان را به
پایگاه نظامی خود در منطقه تبدیل کند و نیروهای نظامی خود را به رغم
مخالفت دولت کابل افزایش می دهد . زیرا مقامات بلند پایه دولت افغانستان
بارها تاکید کرده اند که این کشور به آموزش و تجهیز نیروهای نظامی خود
نیازمند است نه افزایش نیروهای نظامی خارجی!

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار