افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 4 دسامبر , 2013 لینک کوتاه خبر :

جاسوسي جوانان و دانشجويان در افغانستان

امروز افغانستان درشرايطي قرارگرفته كه هم از طرف همسايگان و هم از طرف خارجيان كه به نام مبارزه با تروريزم درخاك ما حضوردارند، به شكلي از اشكال تهديد مي گردد.

علاوه بر شرايطي كه همسايگان در افغانستان به وجود آورده اند، كشور از جواسيس همسايگان پر شده و مداخلات همسايگان اين زمينه را مساعد ساخته كه افغانها با خارجي ها كه به هيچ وجه متعهد به منافع كشور ما نيستند؛ همكاري اطلاعاتي كنند.
اوضاع و احوال اقتصادي و محروميت هاي اجتماعي جوانان افغان را مجبورمي سازد تا براي بدست آوردن شرايط بهتر زندگي وحتي يك لقمه نان دست به هر كاري بزنند.
بايد به صراحت گفت كه امروزه  بسياري از جوانان و نوجوانان افغان را سازمانهاي جاسوسي امريكا و ناتو به دفاترخويش فرا مي خوانند و با وعده هاي چرب ونرم از قبيل حقوق ماهيانه، فرستادن به خارج، كارت هايي كه مي توانند از بسياري موانع امنيتي عبوركنند و ساير وعده ها وامتيازات.
اين عمل نه تنها نقض آشكار قوانين افغانستان وقوانين بين المللي است، بلكه استقلال وحاكميت ملي افغانستان را صريحاً نقض ميكند،  چنانچه بارها از طرف آقاي كرزي از وجود  شركت هاي امينتي موازي به ارگان هاي دولتي نيزشكايت صورت گرفته است.
كار اطلاعاتي صرفاً وصرفاً مربوط به ارگان امنيت ملي افغانستان مي شود و هيچ كشورخارجي حتي آنهايي كه با افغانستان پيمان استراتژيك امضا نموده اند مانند امريكا، ناتو و يا هركشور ديگر،حق آنرا ندارد كه به استخدام افغانها جهت كارجاسوسي مبادرت ورزند.
آن عده از افغانهاي محلي كه با خارجيان كار مي كنند، بايد با ارگان امنيتي ملي افغانستان ارتباط  مخفي داشته باشند و  به مقامات افغاني خود گزارش دهند.
درغير آن صورت علاوه بر بازي هاي اطلاعاتي كه در افغانستان صورت خواهد گرفت، هيچ يك ازسران دولت، افراد سياسي، نظامي و فرهنگي كشور در خانه، دفتر مصونيت نخواهند داشت و نا آگاهانه درخانه هاي خود جاسوس آمريكا و متحدان  را پرورش خواهند داد كه اين جاسوس جز فرزند، برادر و برادرزاده، خواهر و خواهرزاده كسي ديگر نخواهد بود.
پيشرفت تكنولوژي معاصر به خارجيان اين امكان را مي دهد كه به وجه احسن از آلات و ابزار جهت استراق سمع و درصورت ضرورت خرابي صحت وسلامت اعضاء خانواده  استفاده كنند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار