افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 9 آگوست , 2014 لینک کوتاه خبر :

توافق دو كانديد رياست جمهوري؛ اما و اگر هاي تحقق توافق صورت گرفته

جان كري وزير امور خارجه ايالات متحده آمريكا براي دومين بار براي حل بن بست انتخاباتي وارد كابل شد و با دو نامزد رياست جمهوري گفتگو نمود. جان كري و دو نامزد رياست جمهوري بعد از گفتگو و مذاكره يك كنفرانس خبري حضور يافتند و از توافق خود در مورد عبور وضعيت كنوني سخن گفتند.

هر دو كانديد رياست جمهوري بيان نمودند كه بر سر تشكيل حكومت وحدت ملي توافق شده است. جان كري نيز افزود كه دو كانديد بر سر تشكيل حكومت وحدت ملي توافق نموده است. بعد از اين هر دو كانديد تلاش مي كند تا از وضعيت كنوني عبور نموده و بر سر تشكيل حكومت بعدي كار نمايد.

سوال اين است كه آيا دومين سفر جان كري كارساز خواهد شد. آيا دو كانديد رياست جمهوري و ستاد انتخاباتي شان توافق صورت گرفته را عملي خواهد كرد.نوشتار كنوني در صدد توضيح و پاسخ به سوال مذكور است.

قبل از پاسخ به سوال نيازمند بازگويي يك نكته مي باشيم. آن نكته اين است كه بن بست انتخاباتي ريشه در سياست هاي ايالات متحده آمريكا و كشور هاي عضو ناتو ندارد. ريشه بن بست انتخاباتي را بايد در سياست ها و نگرش هاي نخبگان سياسي افغانستان و سيستم سياسي افغانستان جستجو كرد. اشتباه است اما اگر بپنداريم كه ايالات متحده آمريكا و كشور هاي عضو ناتو انتخابات را به بن بست كشانده است. زيرا، ايالات متحده آمريكا در كشور هاي مختلف درگير است. ايالات متحده آمريكا نگران شكست خود در افغانستان است. به همين خاطر تلاش مي ورزد كه بن بست انتخاباتي حل گردد و آمريكا گرفتار مشكلات بيشتر در منطقه نگردد.عراق، مصر، ليبي، سوريه، بحرين و … از كشور هاي است كه ايالات متحده آمريكا درگير آن است. در صورت كه ايالات متحده آمريكا در افغانستان با مشكل مواجه شود و نتواند وضعيت افغانستان را كنترل كند، در كشور هاي مذكور نيز با بحران جدي مواجه مي شود. بدين معني كه مديريت وضعيت افغانستان تاثيري بر مديريت كشور هاي ديگر مي گذارد.

حال بازگرديم به سوال اصلي. آيا بن بست انتخاباتي با دومين سفر جان كري حل خواهد شد.اول؛ حل بست انتخاباتي به صورت مستقيم بر مي گردد به نگرش ها و ميزان كنترل كانديدان رياست جمهوري بر ستاد هاي انتخاباتي خود و نگرش آن ها از منافع مصالح ملي.باور نگارنده بر اين است كه دو كانديد رياست جمهوري بر ستاد انتخاباتي و يا بر تيم هاي تخنيكي و سياسي خود كنترل لازم را ندارد.از زمان بازشماري آراء تا اكنون چندين بار روند بازشماري آراء متوقف شد. توقف آراء خواست دو كانديد رياست جمهوري نبود. تيم هاي تخنيكي و سياسي دو ستاد انتخاباتي منجر به توقف بازشماري آراء شدند. اين مسئله در مورد تيم اصلاحات و همگرايي بيشتر صادق است. بدين معني كه داكتر صاحب عبدالله عبدالله كنترل خود را بر ستاد انتخاباتي خود از دست داده است. همچنين درك و فهم آن ها از منافع و مصالح ملي پيوندي بر منافع شخصي شان دارد.هر دو كانديد رياست جمهوري درك و فهم شان از منافع و مصالح ملي رسيدن شان به قدرت سياسي است. درك اين مسئله از رفتار هاي دو كانديد تا حدودي مشخص مي گردد. در روز هاي گذشته ستاد انتخاباتي برخي مصالح عليايي كشور را ناديده گرفتن و رفتار هاي خود از بروز دادند كه هيچ پيوندي با مصالح ملي ندادند. اگر بگويم كه كانديدان رياست جمهوري مديريتستاد انتخاباتي و تيم هاي سياسي و تخنيكي از دست شان رفته است، مي تواند ديدگاه خود را از طريق كنفرانس خبري با مردم افغانستان در ميان بگذارد. واقعيت اين است كه دو كانديد هم مديريت ستاد انتخاباتي خود را از دست داده است و هم درك و فهم شان از منافع ملي شخصي و سليقه اي است.اين احتمال وجود دارد كه جان كري براي سومين بار براي حل بن بست انتخاباتي وارد كابل شود.

دوم؛ مسئله دوم ضعف سيستم سياسي است. نهاد هاي سياسي افغانستان فاقد توانمندي لازم براي پيشرفت اهداف است. در توافق صورت گرفته اهداف مشخص شده است. حال بستگي دارد كه كميسوين مستقل انتخابات تا چه اندازه توانايي دارد كه در جهت اهداف حركت نموده و از فرصت پيش آمده استفاده نموده و مشروعيت از دست رفته خود را باز گرداند.باور نگارنده بر اين است كه كميسيون مستقل انتخابات قادر نيست كه بتواند توافق صورت گرفته را تحقق بخشد. دليل شان يا ضعف سيستم است و يا اينكه نخبگان سياسي از بيرون بر روند كار كميسيون مستقل انتخابات مداخله مي كند.در سفر اول جان كري نيز توافق ميان دو كانديد رياست جمهوري صورت گرفت اما توافق به خاطر خواست هاي دو تيم انتخاباتي و ضعف نهاد هاي مانند كميسيون مستقل انتخابات و مداخله نخبگان سياسي از بيرون تحقق نيافت. اين احتمال وجود دارد كه دومين توافق سرنوشت توافق اول را به دنبال داشته باشد.

سوم؛ همان طور كه در بالا متذكر شديم؛ نخبگان سياسي در چارچوب دولت تا حدودي در روند كار كميسيون و دو تيم انتخاباتي مداخله مي كند. تا زماني كه مداخلات ادامه داشته باشداحتمال زياد مي رود كه توافق ره به جايي نرساند و بن بست انتخاباتي همچنان ادامه يابد.

اگر مسائل مذكور صد راه تحقق توافق صورت گرفته است. يك مسئله مي تواند توافق صورت گرفته را عملي سازد.اين مسئله ميزان جديت ايالات متحده آمريكا است. ايالات متحده آمريكا دست در به بن بست كشاندن انتخابات ندارد.آن ها خواهان حل بن بست انتخاباتي است. در صورت كه آن ها براي حل بن بست انتخاباتي جدي باشد، به احتمال زياد توافق صورت گرفته تحقق خواهد يافت. ايالات متحده آمريكا ابزار ها و مكانيسم هاي مهم براي تحقق توافق صورت گرفته دارد. آن ها با ابزار هاي مختلف مي تواند بر نخبگان سياسي، كانديدان رياست جمهوري و كميسيون مستقل انتخابات وارد نمايد تا نخبگان سياسي، كانديدان رياست جمهوري و كارگزاران كميسيون مستقل انتخابات كار خود را به صورت اساسي دنبال نمايد.در صورت كه ايالات متحده آمريكا براي حل بن بست انتخابات جدي باشد، به احتمال زياد دومين توافق ميان كانديدان رياست جمهوري رهگشا باشد.

در پايان بايد گفت كه تا هنوز مشخص نيست كه توافق صورت گرفته وضعيت كنوني افغانستان را به كجا ها مي كشاند. ميزان جديت ايالات متحده آمريكا مي تواند توافق صورت گرفته را عملي سازد اما اگر ايالات متحده آمريكا جدي نباشد، خواست هاي دو كانديد و مداخله نخبگان سياسي و ضعف نهاد كميسيون مستقل انتخابات مانع تحقق اهداف صورت گرفته خواهد شد.با اين حال بايد منتظر ماند و ديد كه وضعيت به كدام سو به پيش خواهد رفت. گذشت زمان پاسخ خواهد داد.اگر اين توافق عمل نشود به احتمال زياد آينده افغانستان مبهم و گنگ خواهد بود. وضعيت به سوي بحران خواهد رفت. بنابراين همه چيز به اين مسئله بستگي دارد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار