افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 9 آگوست , 2014 لینک کوتاه خبر :

توافقات جديد دو نامزد اميدها و نگراني هاي تازه

در پي دومين سفر وزيرخارجه آمريكا به كابل جهت حل جنجالهاي انتخاباتي روز گذشته دو نامزد انتخابات رياست جمهوري اعلام كردند كه به توافقات تازه در مورد حل جنجال هاي انتخاباتي دست يافته اند.

اين اعلاميه نشان دهنده آن است كه تلاشهاي جان كري و فرستاده ويژه سازمان ملل براي افغانستان بي دست آورد نبوده و دو نامزد اعلاميه مشتركي را امضا كردند كه برمبناي آن دو تيم انتخاباتي كار مشترك شان را براي ايجاد اجماع سياسي شروع مي كنند. بر اساس تعهدي كه صورت گرفته است دو نامزد در مورد ايجاد حكومت وحدت ملي كار مشترك را آغاز مي كنند و هدف اصلي ايجاد يك اداره كارآ و تامين صلح و امنيت در افغانستان اعلام شده است. به هر روي اين توافقات كه پس از تلاشهاي چند جانبه بوجود آمده است مي تواند مايه اميدواري براي مردم باشد و مردم انتظار دارند بزود جنجالهاي انتخاباتي پايان يابد و كشور از حالت دشوار كنوني رهايي يابد.

اما آنچه مي تواند اكنون مايه نگراني مردم باشد تداوم جنجالهاي انتخاباتي است زيرا در سفر دور قبل وزير خارجه آمريكا به كابل نيز اعلام شد كه دو طرف به توافقات نهايي رسيده و ديگر شاهد بروز تنش ها و جنجالهاي انتخاباتي نخواهيم بود. اما گذشت زمان نشان داد كه اختلافات بر سر چگونگي ابطال آرا و چك ليست آرا از جنجال هاي بوده است كه پس از توافق اوليه نامزدان انتخابات با ميانجيگري امريكا، ميان دو نامزد بوجود آمده است. اين درحاليست كه اشرف غني احمدزي، روز گذشته به صراحت اعلام كرد كه ديگر بحث روي انتخابات به پايان رسيده است و براساس توافقات انجام شده كار عملي براي تشكيل حكومت وحدت ملي بايد آغاز شود. اما واقعيت اين است كه عملكرد دو نامزد و تيم هاي همراه آنان بگونه ي بوده است كه همواره نگراني هاي مردم را افزايش داده و كشور را در شرائط دشواري قرار داده است. اين نشان مي دهد كه برخي هنوز شرائط ويژه و خاص كشور را بدرستي درك نمي كنند و قادر نيستند منافع و مصالح علياي جمعي را بر منافع گروهي و جناحي خويش ترجيح دهند.

آنچه كه اكنون بايد هر دو تيم رقيب مد نظر داشته باشند اين است كه در انتخابات رياست جمهوري اخير ائتلافهاي مختلفي از احزاب و جريانهاي سياسي در كشور شكل گرفتند. شكل گيري ائتلاف هاي انتخاباتي نبايد به تجربه بدي براي افغانستان تبديل شود و در انتخابات هاي بعدي روند دمكراسيزاسيون را به مشكل مواجه سازد. در هر انتخاباتي در هر جاي جهان احزاب و جريان هاي كه بيشتر به لحاظ فكري و مشي سياسي همسو تراند در يك جبهه بزرگ تر و فراگير تر وارد كارزار رقابت هاي انتخاباتي مي شوند در انتخابات اخير اين مسئله نشان داد كه مشق دمكراسي در افغانستان با وجود تمامي تنگناها و مشكلات مي تواند بخوب انجام پذيرد و دمكراسي در اين كشور آرام آرام نهادينه شود. اما متاسفانه بودند كساني كه در اين فرايند بگونه اي عمل نكردند تا فضاي رقابت سالم و آزاد، شكل بگيدرد و نهايتا يك جريان مهم سياسي با جذب آراي مردم قدرت را بدست بگيرند و جريان ديگر به عنوان اپوزيسيون و ناظر به عملكرد تيم برنده در كشور قويا حضور داشت باشد. اما اكنون با توافقاتي كه بوجود آمده است هر دو تيم عملا پيروز خواهند و در قدرت مشاركت خواهند داشت.

طرح فوق و مشاركت دو تيم در ساختار قدرت بايد فرصتي را فراهم مي كرد كه فرايند انتخابات و جنجالهاي آن به سرعت پايان مي يافت و دو تيم براي تشكيل حكومت وحدت ملي گام هاي اساسي تر را بر مي داشتند. اما عملكردها بگونه اي بود كه متاسفانه انتخابات را به يكي از خسته كننده ترين و پر جنجال ترين انتخابات هاي تبديل كرد. مداخلات بيروني اگر تا كنون در فرايند انتخابات سازنده بوده است و توانسته است افغانستان را از درگير شدن با چالش ها و بحران هاي پيچيده تر نجات دهند اما نبايد از نظر دور داشت كه چنين مداخلات مدام براي آينده افغانستان و دولتي كه شكل خواهد گرفت شرائطي خوبي را رقم نمي زند. زيرا افغانستان در چند دهه گذشته قرباني بازي هاي قدرت هاي مختلف شد. بر اين اساس عدم ثبات افغانستان قطعا به نفع قدرت هاي بوده و هست كه مداخلات بيش از حد مي تواند به تشديد اختلاف ها و شكاف ها در ميان مردم افغانستان دامن زند. دو تيم رقيب بايد با درك واقعيت هاي تلخ افغاانستان و معادلات قدرت در جهان نبايد شرائطي را فراهم سازند كه دمكراسي در افغانستان شكننده تر شود. اين مسئله اي است كه بايد تمامي شهروندان كشور از جمله دولت مردان نخبگان و رهبران جريان هاي سياسي كشور به آن توجه جدي داشته باشند. اگر افغانستان نيز بدنبال كسب جايگاه شايسته خود به لحاظ منابع قدرت و ثروت در جهان است كه مطمئنا هست بايد تا حد ممكن خود را قادر سازد كه چالش ها در افغانستان و توسط خود افغانها حل و فصل گردد.

اما تحولات اخير انتخابات افغانستان نشان سوگمندانه نشانه هاي خوبي از تقويت بنيادهاي دمكراسي در كشور و اتحاد و همبستگي در سطح ملي را به نمايش نمي گذارد. اين تهديد جدي فراراه افغانستان در آينده است و بايد به آن توجه شود. فرصت ها و ظرفيت هاي بالاي در افغانستان براي رشد و ترقي اين كشور وجود دارد كه تنها با استقلال كامل نهادها در آينده و افزايش ظرفيت هاي داخلي بهره برداري از آن امكان پذير است. اما در صورت اختلاف ها و تنش هاي دروني همين منابع و داشته هاي افغانستان مي تواند تهديد هاي جدي عليه تماميت ارضي و اتحاد و همبستگي ملي افغانستان باشد.

اين رو ما قبل از هرچيزي به اتحاد و يكپارچگي ملي نياز منديم كه در قدم نخست بتوانيم تهديد ها را ازسر راه مان برداريم اين تهديد ها برطرف شدني نيست مگر در سايه اتحاد و يكپارچگي ملي مان. پس از آنكه توانستيم به يك اتحاد وانسجام دروني لازم دست يابيم آنگاه مي توانيم از همه داشته اهي سرزمين مان به بهترين صورت ممكن بهره برداري نمائيم و مسلما اتحاد و همبستگي ملي با سهم دهي عادلانه تمامي شهروندان كشور در بدنه قدرت و حاكميت بدست مي آيد. در يك دهه اخير كشور اتفاق هاي مبارك و ميموني رخ داد كه نبايد آنرا ناديده گرفت و يا فراموش كرد. بلكه بايد آنرا زنده نگه داشت و از تكرار اين گونه رخداد ها به شدت حمايت و پشتيباني نمود. اما متاسفانه در شرائط كنوني نشانه هاي مبني بر تمايل برخي چهره ها و جريان ها به شكاف هاي اجتماعي ديده مي شود كه ريشه در تماميت خواهي اين عده دارد. در كشور اتفاقاتي رخ مي دهد كه خواسته و نخواسته ذهن ها را به سمت قومي شدن قدرت و سياست در مديريت كشور رهنمون مي شود.

اگر اين روند تداوم يابد اولين آسيب آن بي اعتمادي ملي است و پس از آن انتظار بحراني تر شدن اوضاع كشور هيچ دور از انتظار نيست. در شرائطي كه افغانستان هر لحظه در معرض تهديد است و دشمنان قسم خورده اين آب و خاك هر روز فجيع ترين جنايت ها را در اين كشور رقم ميزنند و تمام همت شان بر اين است كه يك بار ديگر بيچارگي و دربدري مردم افغانستان را به تماشاي بنشينند. هنوز هم عده ي بر طبل انحصار و خود كامگي مي كوبند تا بخش هاي وسيع از ساكنان كشور را برنجاند و از اين طريق آب به آسياب دشمنان اين آب و خاك بريزند. اين درحاليست كه افغانستان بيش از هر زماني ديگر به همبستگي و اتحاد و يكپارچگي مردمش در برابر تهديدها نياز مند است. اما گويي عده ي نمي خواهند بپذيرند كه شرائط افغانستان امروز با افغانستان چند دهه قبل كاملا تفاوت كرده است. نسل امروز افغانستان نسل متفاوتي است و امروز بدون مدارا و همپذيري، اتحاد و همبستگي ملي هر گز امكان پذير نيست و مهم تر اينكه هيچ كسي امروز در برابر انحصار طلبي و تبعيض ساكت نمي نشيند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار