افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 12 آوریل , 2014 لینک کوتاه خبر :

تلاش غربي ها براي شكست دادن دكتر عبدالله

به برخي سايت ها و حوزه هاي راي گيري برگه هاي انتخاباتي در تعداد كمي فرستاده شده بود حتي در مزار شريف عطا محمد نور گفت كه در برخي حوزه ها ساعت 8 و 9 صبح برگه هاي انتخاباتي تمام شد. الان اعضاي پارلمان از رييس كميسيون انتخابات خواسته است كه به پارلمان رفته و در اين باره پاسخ بدهد. نامزدها و برخي اعضاي پارلمان عقيده دارند كه اين كار عمدي بوده و براي اين كه يك نامزد (دكتر عبدا….) كه در برخي مناطق حمايت مردمي زيادي داشت، آنجا راي زياد بدست نياورد به اين مناطق برگه هاي راي كم فرستاده شد.

وحيد مژده، مدير مسول خبرگزاري بست باستان افغانستان و سخنگوي جبهه متحد ملي افغانستان در رابطه با انتخابات اخير افغانستان گفت، بدون شك در اين انتخابات مردم به طور گسترده شركت كردند و اين شركت نسبت به گذشته زياد بود. يكي از دلايل آن اين كه در انتخابات گذشته كه حامد كرزي رئيس جمهور بود مردم فكر مي كردند كرزي رئيس جمهور است و در نتيجه انتخابات مجدد باز هم رئيس جمهور خواهد شد. بنابراين رفتن به پاي صندق هاي راي يك كار بي فايده است و به همين دليل در انتخابات گذشته مردم توجه خاصي به انتخابات نداشتند، اما اين دفعه چون كرزي در انتخابات نامزد نبود مردم فكر مي كردند كه مي توانند به وسيله راي خود يك نفر را به عنوان رئيس جمهور آينده خود انتخاب كنند. گرچه گفته مي شود كه اين انتخاب يك انتخاب قومي نبود، ولي باز هم اين نگراني وجود داشت چون اكثريت غير پشتون ها به دكتر عبدا… علاقه داشتند و پشتونها بيشتر به دكتر اشرف غني توجه داشتند چون ساير نامزدها را مهم و مورد اعتنا نمي دانستند.  حتي مردم قندهار گل آقا شيرزاي را كه اهل قندهار است، زياد لايق نمي دانستند.
البته براي اشرف غني از سوي غرب تبليغات زيادي هم شد و از او به عنوان يك فرد متفكر و متخصص تجليل شد و دوم اينكه رسانه ها كه نقش مهمي در هدايت مردم افغانستان دارند درباره اشرف غني تحليل هاي زيادي كردند. از سوي ديگر امريكائي ها هم پيشاپيش براي اشرف غني زمينه را فراهم كرده و او به عنوان رئيس پروژه انتقال امنيت از نيروهاي خارجي به نيروهاي داخلي انتخاب شده بود و به ولايت هاي مختلف سفر كرده و با مردم آشنا شده بود.  از سوي ديگر دكتر عبدا… هم يك فرد و نامزد مهم در انتخابات بود و فردي بود كه در انتخابات گذشته رقيب كرزي بود.  ساير نامزدها كه زياد مطرح نيستند از جمله قطب الدين هلال كه گلبدين حكمتيار رهبر حزب اسلامي گفته بود كه او را به قدرت خواهد رساند. مردم به اينها چندان توجه نكردند و اكثريت اعضاي حزب اسلامي به دكتر عبدا… راي دادند و تعداد آراي قطب الدين هلال خيلي كم است.
به هر حال خواهيم ديد كه نتيجه انتخابات كه در روز ۲۴ ارديبهشت اعلان خواهد شد چه مي شود. كميسيون انتخابات از هم اكنون از نامزدها خواسته است كه پيش بيني نكنند و اذهان عمومي را مشوش نكنند و منتظر بمانند تا نتيجه نهايي اعلان شود.
وي در مورد تقلب در فرايند انتخابات اعلام كرد، كميسيون انتخابات و كشورهاي خارجي خيلي سعي مي كنند بگويند كه تقلب به حدي نبوده است كه بتوانند به نتيجه انتخابات تاثير بگذارند. چون اينها فكر مي كنند كه در اين صورت مشروعيت، دولت آينده زير سوال خواهد رفت و رييس جمهور آينده براي امضاي پيمان امنيتي با امريكا از مشروعيت لازم برخوردار نخواهد بود. تا جاي زيادي تلاش مي شود كه مشروعيت رئيس جمهور آينده حتي بيشتر از كرزي باشد تا بتواند پيمان امنيتي را امضاء كند. به همين خاطر رسانه هاي غربي سعي مي كنند مساله تقلب را خيلي مطرح نكنند، ولي بدون شك در برخي مناطق از جمله شهرستان ارغستان قندهار به قول معاون دكتر عبدا…، تقلب زيادي صورت گرفته است و در برخي استان هاي ديگر از جمله خوست و پكتيا و پكتيكا كه ناامني زياد بود و ناظران نمي توانستند به برخي از حوزه ها بروند، تعدادي از صندوق ها از آراي جعلي پر شده است.  يك مشكل اين بود كه چرا به برخي سايت ها و حوزه هاي راي گيري برگه هاي انتخاباتي در تعداد كمي فرستاده شده بود حتي در مزار شريف عطا محمد نور گفت كه در برخي حوزه ها ساعت 8 و 9 صبح برگه هاي انتخاباتي تمام شد. الان اعضاي پارلمان از رييس كميسيون انتخابات خواسته است كه به پارلمان رفته و در اين باره پاسخ بدهد. نامزدها و برخي اعضاي پارلمان عقيده دارند كه اين كار عمدي بوده و براي اين كه يك نامزد (دكتر عبدا….) كه در برخي مناطق حمايت مردمي زيادي داشت، آنجا راي زياد بدست نياورد به اين مناطق برگه هاي راي كم فرستاده شد.
مردم در اين مناطق تظاهرات كردند و به حوزه هاي انتخاباتي حمله كردند. الان خيلي سعي مي شود كه اين مسائل كمرنگ جلوه كند و وانمود كنند كه اين كارها به نتايج انتخابات تاثير گذار نخواهد بود، ولي من فكر نمي كنم نامزدهايي كه پيروز نشده اند از اين مساله به راحتي بگذرند چون آنها هم بايد به طرفداران خود پاسخ بدهند و ما بعد از اعلام نتايج رسمي شاهد يك سري جنجال ها در افغانستان خواهيم بود.
وي در مورد فرد مورد نظر امريكايي ها و اهداف انها از رئيس جمهور آينده گفت، اينكه امريكا به كدام نامزد بيشتر اهميت مي دهند، به نظر من اين امر خيلي براي امريكا مهم نيست چون جز قطب الدين هلال تمام نامزدها اعلام كرده بودند كه پيمان امنيتي را با امريكا امضاء مي كنند. از سوي ديگر در افغانستان احزاب قوي سياسي وجود ندارد كه در پارلمان قدرت داشته باشند و به خاطر منافع افغانستان موضعگيري كند و امضاي پيمان امنيتي با امريكا يك اقدام شخصي خواهد بود و كسي كه به قدرت برسد اين به اين معنا خواهد بود كه مردم به او راي داده اند تا اين پيمان را امضاء كند. بنابراين اين امضاء پيمان را مشروعيت مي بخشد.  از سوي ديگر اگر نامزدي در نتيجه تقلب به قدرت برسد مشروعيت او زير سوال خواهد رفت و مردم فكر خواهند كرد كه اين فرد در نتيجه دخالت هاي امريكا به قدرت رسيده است. بنابراين امريكا سعي مي كند هم دولت آينده مشروعيت داشته باشد و هم در افغانستان جنجال و مشكل بوجود نيايد. به نظر من در شرايط فعلي مشكل است كسي را ما به عنوان نامزد موفق اعلام كنيم چون اگر دكتر اشرف غني نامزد پيروز اعلام شود، دكتر عبدا… او را قبول نخواهد داشت و بالعكس هم همينطور و احتمال جنجال وجود دارد. اما اگر امريكا بخواهد مي تواند يك نفر را بر سر جاي خود بنشاند و با دادن امتياز به او بگويد كه نوبت شما در دوره آينده است.  اين در حاليست كه در نه سال گذشته امريكا به عبدا… قول داده بود كه رئيس جمهور آينده وي خواهد بود، لذا اين دفعه بايد نوبت به او برسد، ولي من فكر مي كنم قضيه خيلي پيچيده است و اگر انتخابات به مرحله دوم كشيده شود مساله قومي خواهد شد.  الان در امريكا هم يك مشكل بوجود آمده است و آن اينكه دكتر اشرف غني از حمايت گسترده جمهوري خواهان برخوردار است و اين مساله خيلي مهم است. اگر جمهوري خواهان به موضع خود اصرار كنند، براي امريكا مشكل خواهد بود كه مساله افغانستان را حل كند. از سوي ديگر دكتر عبدا… هم در كنگره امريكا طرفدراران خود را دارد.  اصلا” انتخابات در كشورهايي مانند افغانستان و شركت مردم در آن يك اصلي است كه اين اصل همواره زير سايه امريكا پياده مي شود. ببنيد در افغانستان به موضوع انتخابات خيلي توجه شد در حالي كه در مصر امريكا به انتخابات اينقدر توجه نكرد . يعني اينكه در مصر انتخابات براي امريكا خيلي مهم نيست. ولي در افغانستان مهم است. پس اين اهميت در چه چيزي است. به هر حال در افغانستان به خاطر ضعف شعور و بصيرت سياسي مردم، آنها به اين مساله چندان توجه ندارند و فكر مي كنند كه جابجايي قدرت در كشور بر اثر آراي آنها حاصل مي شود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار