افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 20 نوامبر , 2013 لینک کوتاه خبر :

برنامه پنهاني كرزي در لويي جرگه افغانستان

نگراني ها مبني بر برگزاري جلسه مشورتي از اين قرار است كه گويا رييس جمهور كرزي در صدد تحقق اهداف سياسي خود، مصون بودن خانواده اش پس از اتمام دوره رياست جمهوري و امتيازگيري از ايالات متحده امريكا است. به همين منظور، آقاي كرزي از اين جرگه سوء استفاده سياسي مي كند.

جرگه مشورتي قرار است ظرف چند روز آينده (۳۰ آبان) در كابل برگزار گردد و در اين جلسه، بيش از ۳ هزار متنفذ قومي شركت خواهند كرد.
در ارتباط با گفته هاي تازه رييس جمهور كرزي؛ ائتلاف ملي افغانستان و برخي از آگاهان امور سياسي مي گويند كه رييس جمهور كرزي از اين جرگه، براي رسيدن به اهداف خود سوءاستفاده مي كند.
“سيدفاضل سانچاركي” سخنگوي ائتلاف ملي افغانستان مي گويد كه متن توافقنامه امنيتي از سوي حكومت به ائتلاف ها، اپوزيسيون، جريانات سياسي، جامعه مدني و حتي به پارلمان كشور ارائه نشده و در واقع، اين توافق نامه بر اساس منافع ملي و حاكميت ملي مردم افغانستان تهيه نشده است.
سخنگوي ائتلاف ملي افغانستان تاكيد مي كند: تا زماني كه متن توافقنامه امنيتي در يك طيف وسيع متخصصان و صاحب نظران امور امنيتي، سياسي و حقوقي مورد بحث قرار نگيرد و متن اين توافق نامه با تامين حاكميت ملي و تامين ثبات تنظيم نشود؛ انتقادات و شايعات مانع امضاي اين توافق نامه خواهد بود.
يكي از نگراني هاي جدي، داشتن هدف و برنامه پنهاني آقاي كرزي در جلسه مشورتي است كه در خصوص اين موضوع، سخنگوي ائتلاف ملي افغانستان به سه نكته بنيادي اشاره مي كند:
اول: برنامه اصلي رييس جمهور كرزي، زنده نگهداشتن جرگه سنتي در افغانستان است كه با برگزاري اين جرگه، نهادهاي مدرن را در افغانستان با چالش مواجه مي سازد
دوم: هدف آقاي كرزي در نتيجه برگزاري اين جرگه، به دست آوردن حمايت سران اقوام مردم افغانستان از كانديداي مورد حمايت وي است كه بايد از شخص مورد حمايت كانديداتوري آقاي كرزي حمايت كنند.
سوم: اين است كه تيم آقاي كرزي تلاش دارد تا از امضاي توافق نامه امنيتي از ايالات متحده امريكا، امتياز سياسي به دست آورد.
از سويي هم، “فضل الرحمان اوريا” آگاه امور سياسي خاطرنشان مي سازد كه يكي از برنامه هاي اصلي و پنهاني تيم آقاي كرزي، حمايت از نامزد انتخابات رياست جمهوري است و تلاش دارد تا نيروهاي مردمي را براي حمايت از شخص مورد نظر حكومت تشويق نمايد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار