افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 30 نوامبر , 2013 لینک کوتاه خبر :

امريكا حامي اصلي توسعه مواد مخدر در افغانستان

در راس مافياي بين المللي مواد مخدر امريكا قرار دارد و اگر از سازمان ملل متحد در اين باره اظهار نظري شنيده مي شود، از جانب آمريكاست زيرا سازمان ملل متحد نيز يكي از نهادهاي امريكا است .

محمد احمدي، معاون بخش مواد مخدر وزارت كشور افغانستان اعلام كرده كه در مبارزه با مواد مخدر افغانستان عدم همكاري كشورهاي همسايه افغانستان باعث شده، كشت خشخاش در اين كشور افزايش يابد.
حبيب ا… رفيع نويسنده و ريس بخش دايره المعارف اريانا افغان در اكادمي علوم افغانستان در اين رابطه اعتقاد دارد : در اين زمينه عوامل زيادي وجود دارد كه در افغانستان بجاي اينكه مواد مخدر كاهش يابد، باعث افزايش ان مي شود.
1- در اين زمينه مافيايي بين المللي دست دارد و بخاطر منافع خويش تلاش مي كند كه كشت خشخاش در افغانستان افزايش يابد.
2- ديگر اينكه راههاي تزانزيت مواد مخدر باز است، لذا اين زمينه فراهم است كه از راههاي همسايگان افغانستان مواد مخدر انتقال يابد.
3- موضوع مهم ديگر اينكه ماموران دولتي كه موظفند جلوي توليد مواد مخدر را بگيرند، عملا در ترويج و افزايش مواد مخدر دخالت دارند چون از اين طريق منافع خود را دنبال مي كند، در حاليكه كشاورزان افغان از اين طريق سود زيادي نمي برند.
وي همچنين در رابطه با افزايش توليد مخدر در مقايسه با سال گذشته و گزارش منتشر شده از سازمان ملل نيز گفت: در اين زمينه علاوه بركشورهاي همسايه، مافياي بين المللي بسيار فعال است، بنده چند سال پيش به هلند سفر داشتم و ديدم كه انجا خريد و فروش مواد مخدر بطور ازادانه انجام مي شد، لذا تاوقتي كه مافيايي بين المللي و بازار خريد و فروش مواد مخدر وجود داشته باشد، توليد و كشت خشخاش هر روز افزايش خواهد يافت.
همچنين حبيب ا.. رفيع در مورد اقدامات مقامات افغانستان نيز گفت : مقامات افغانستان هيچگاه مافيا بين المللي را متهم نمي كنند، زيرا دست نشانده انها بوده و براي انها كار مي كنند، بنا براين مسوليت را بايد متوجه كسي كنند تا خود را تبرئه سازند، اما كشورهاي همسايه نيز در اين زمينه به نوعي دست دارند زيرا اگر برخي مواد مخدر از طريق هوايي انتقال مي يابد، بخش ديگرش از طريق زميني ترانزيت مي شود.
وي در رابطه با نقش امريكا در توليد و مبارزه با اين فرايند نيز اظهار داشت : امريكا نه فقط جلوي مواد مخدر را نگرفته بلكه توليد و قاچاق مواد مخدر افزايش يافته است. در دوران طالبان تقريبا توليد مواد مخدر از بين رفته بود اما بعد از سقوط رژيم طالبان، امريكا بار ديگر توليد و قاچاق مواد مخدر را افزايش داد.
در زمينه مواد مخدر امريكا مي خواهد در مناطقي كه امكان كشت مواد مخدر وجود دارد، خشخاش كشت شود، چنانچه مواد مخدر انسانها را از بين مي برد، تروريسم نيز باعث از بين بردن انسانها مي شود، اين دو مقوله باهم مرتبط مي باشد و مافياي بين المللي از هر دو پديده سو استفاده مي كند .
امريكا مي خواهد پيمان امنيتي را به زور بر افغانستان تحميل كند و كرزي را تحت فشار قرار داده كه بايد تا پايان سال جاري ميلادي آن را امضا كند، در حاليكه يكي از عامل اصلي تروريسم، توليد و كشت خشخاش و مواد مخدر است، اما در پيمان مذكور در رابطه با مواد مخدر هيچ اشاره اي وجود ندارد، چون مافياي بين المللي در اين زمينه منافع خويش را دنبال مي كند و از افغانستان بعنوان يك كشور فاقد حاكميت براي اهداف شوم و استعماري خود استفاده مي كند ، كه يكي از انها كشت مواد مخدر است.
وي تاكيد كرد : در راس مافياي بين المللي مواد مخدر امريكا قرار دارد و اگر از سازمان ملل متحد در اين باره اظهار نظري شنيده مي شود، از جانب آمريكاست زيرا سازمان ملل متحد نيز يكي از نهادهاي امريكا است .
در پايان ، در رابطه با شايعاتي كه مطرح شده مبني بر اينكه، يك شخصيت جهادي كه براي انتخابات رياست جمهوري نامزد شده است، با امريكا به توافق رسيده كه اگر واشنگتن در اينده خواهان همكاري وي مي باشد بايد كرزي را تحت فشار قرار دهد تا پيمان امنيتي را امضا كند، اما كرزي نيز متوجه شده، لذا به اين دليل براي امريكا شرايطي را تعيين كرده است، تاكيد كرد : موضوع اين است كه همه نامزدهاي انتخاباتي مي خواهند كرزي پيمان امنيتي را امضا كند، زيرا مي ترسند اگر به قدرت برسند، مسوليت پيمان مذكور به عهده انها گذاشته خواهد شد، بنا بر اين نه فقط اقاي سياف بلكه همه نامزدها تلاش مي كنند كه كرزي پيمان مذكور را با امريكا امضا كند، اما كرزي نيز بخاطر منافع خود حاضر نيست به راحتي اين پيمان را امضا كند .
وي در پايان مصاحبه نيز تاكيد كرد كه در پيمان امنيتي مذكور هيچ حرفي از CIA و فعاليت هاي اين سازمان اطلاعاتي ذكر نشده است و اين بدان معناست كه CIA چراغ خاموش به فعاليت هاي اطلاعاتي خود در افغانستان ادامه خواهد داد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار