افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : خبر ویژه, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 20 نوامبر , 2013 لینک کوتاه خبر :

افشاي متن توافقنامه امنيتي آمريكا با افغانستان

افشاي متن توافقنامه امنيتي آمريكا با افغانستان(1)

هيات مذاكره كننده به سرپرستي اكليل حكيمي سفير افغانستان در آمريكا پس 68 ساعت جلسه با آمريكايي ها نتيجه اين جلسات را به رييس جمهور كشور فرستادند.
در اين گزارش آمده است كه آمريكايي ها هيچ نوع تعهدي را نسبت به افغانستان نپذيرفته اند.

اين درحالي است كه مسوولان برگزاري لوي جرگه اعلام كرده اند تا زمان برگزاري لوي جرگه مشورتي، متن توافقنامه امنيتي ميان آمريكا و افغانستان افشا نخواهد شد، اين متن در اختيار ما قرار گرفته و بند هايي از آن را در هفت قسمت در معرض ديد هموطنان قرار مي دهيم !

صفحه 2- پاراگراف اول از مقدمه (عين متن):
( با اراده به تداوم تقويت همكاري هاي نزديك در عرصه تدابير دفاعي و امنيتي جهت تقويت امنيت و ثبات در افغانستان، سهم گيري در تأمين صلح و ثبات منطقوي و جهاني، مبارزه عليه القاعده و گروه هاي وابسته به آن و ارتقاي توانايي هاي افغانستان براي دفع تهديدات عليه حاكميت ملي، امنيت و تماميت ارضي آن و با تذكر اينكه ايالات متحده در جستجوي ايجاد تأسيسات نظامي دايمي در افغانستان نبوده و در پي حضوري نيست كه تهديدي را متوجه همسايگان افغانستان بسازد و متعهد است كه از قلمرو و تأسيسات افغانستان منحيث نقطه آغاز براي حملات عليه كشورهاي ديگر، استفاده نمي نمايد. )

نكات مهم در ملاحظات مذكور، مي تواند نحوه كلي گويي و شعارگونه اين متن باشد كه در سال 91 در جرگه مشورتي قبلي نيز بدان اشاره شده و هيچكدام از توافقات آن به مرحله اجرا نزديك نشد و آمريكايي ها همچون گذشته از تمامي تعهداتي كه در آن توافقنامه آمده بود، سر باز زدند. اما افغانستان در اين ميان به تمامي تعهداتش عمل نموده به هيچكدام از اختيارات آمريكا در افغانستان اعتراض جدي نكرد.

در متن، به حضور غير دايمي امريكا در افغانستان اشاره شده كه حضور غير دايمي مي تواند چند صد ساله هم باشد. بنابراين طرف امريكايي در اين بند، با ظرافت از طرح برنامه دراز مدت خود طفره رفته و عملاً انتهاي حضور خود را به تفسير خود از تهديدات مختلف موكول كرده است.

آمريكايي ها مي توانند مانند گذشته نا به نا امني ها دامن زده و بهانه حضور خود در افغانستان را فراهم كنند همچنان كه قبلا اين كار را كردند.

موضوع ديگري كه در متن فوق آمده، تعهد آمريكا بر عدم مداخله در كشور هاي همسايه است كه با ظرافت خاصي به تمامي منافع ملي و همسايه داري ما لطمه مي زند.

امريكا به ظاهر متعهد شده كه از افغانستان به عنوان نقطه آغاز حملات عليه ساير كشورها استفاده ننمايد. اين بدان معنا است كه آغاز حمله مي تواند به عنوان مثال از عرشه يك ناو جنگي امريكا صورت گرفته و سپس از پايگاه هاي اين كشور در افغانستان براي ادامه حملات استفاده شود.

در حاليكه بايد بطور قطعي عنوان مي شد كه هرگز و در هيچ مطقعي و در هر شرايطي، هيچ فرد خارجي حق نداشته باشد كه از خاك افغانستان جهت تعرض به همسايه هاي ما استفاده كند.

بر همه مشخص است كه روزي اين غربي ها افغانستان را ترك مي كنند و باز ما مي مانيم و همين همسايه ها ، پس بايد از حالا جانب احتياط را در همه قرارداد ها و پيمان ها رعايت كنيم.

افشاي متن توافقنامه امنيتي آمريكا با افغانستان(2)

فضاي مخابراتي افغانستان و سيكنال هاي موجي در اختيار نظاميان خارجي قرار دارد. درست از زماني كه آمريكايي ها به كشور ما با ايجاد و ظهور طالبان و دستورات سختگيرانه شان حمله كردند، تمامي زيربناهاي مخابراتي را يا بوسيله طالبان و يا خودشان نابود ساخته و حتي نقشه هاي عملياتي امواج راديويي آينده كشور را نيز از بين بردند.

در اين ميان آنها به دلخواه خودشان از ابتدا نقشه مخابراتي را تعريف و امواج قوي راديويي را براي خودشان ترسيم كردند.
بر اساس گزارش هاي مستند، وزارت مخابرات بدون هماهنگي با آمريكايي ها اجازه استفاده از هيچ فركانسي را نداشته امواج راديويي خود را با اجازه و هدايت مستقيم آمريكايي ها تنظيم مي نمود.

اين روال تا مدتي ادامه داشت تا اينكه شركت مخابراتي افغان بي سيم تشكيل گرديد و با هماهنگي و نظارت كامل آمريكايي ها اغاز بكار كرد.
اين اولين شركت خصوصي بود كه پس از واگذاري چند خط فركانسي محدود راديويي دولتي، كار خود را شروع كرد. سپس شركت هاي ديگري ايجاد و با پرداخت هزينه هاي سنگين به خارجي ها توانستند سيستم مخابراتي افغانستان را ارتقاء بخشيده و قسمتي از فركانس هاي راديويي را در اختيار بگيرند.

با وجود حضور و رشد شركت هاي خصوصي در اين زمينه، هرگز خارجي ها حاضر نشدند تا كتنرول و نظارت بر فركانس هاي موجود در فضاي افغانستان را به وزارت مخابرات كشور واگذار كنند. بهانه آنها امنيت در فضاي راديويي كشور بود و با همين بهانه تمامي مكالمات و اطلاعاتي كه از طريق امواج رد و بدل مي شد را تحت كنترول خود داشته و دارند.

آمريكايي ها به اين بسنده نكرده اين نظارت و كنترول مستقيم را تحت پوشش پيمان امنيتي با افغانستان مي خواهند رسمي ساخته و از دولت قانوني افغانستان تعهد بگيرند كه هيچ اعتراضي در اين قسمت نداشته و مجبور باشد در تمامي زمينه هاي مخابراتي و راديويي با اجازه آنها عمل كرده و بگذارد در كشوري كه ادعاي استقلال دارد، فضاي راديويي اش تحت نظارت و كنترول آمريكايي ها باشد و آنها قادر باشند بدون هيچ هماهنگي با دولت افغانستان، قوي ترين فركانس هاي راديويي را بخود اختصاص بدهند و بدين وسيله تمامي فضاي مخابراتي افغانستان را در اختيار خود داشته باشند.
به عين متن پيمان در اين زمينه دقت فرماييد :

صفحه 17 و 18- بند 2 از ماده چهاردهم (مصارف آب و برق و مواصلات):
( افغانستان مي پذيرد كه نيروهاي ايالات متحده بايد از امواج راديويي استفاده نمايند. جانب افغانستان بايد امواج متعلقه خويش را به اساس مقررات مربوطه افغانستان اختصاص دهد. ايالات متحده بايد در فعاليت سيستم هاي مخابراتي خويش (طوريكه مخابرات در قانون 1992 انجمن بين المللي مخابرات تعريف گرديده است) به شمول استفاده از وسايل و خدماتي كه مستلزم توانايي كامل براي انجام فعاليت هاي مخابراتي بوده، استفاده از امواج راديويي كه به اين منظور از طرف مقامات افغانستان ارائه شده، اجازه داده شود.
امواج راديويي بايد براي ايالات متحده رايگان باشد. )

روشن نيست كه چرا بايد طرف امريكايي از حقي فراتر از حقوق دولت و شهروندان افغانستان در زمينه نشرات راديويي برخوردار باشد؟
دركنار اين مساله، ابهام موجود در متن و بهم ريختگي عمدي كه از نظر حقوقي راه گريز را براي آمريكايي ها باز كرده است.

افشاي متن توافقنامه امنيتي كابل واشنگتن (3)

در ادامه افشاي بندهاي قابل تأمل و قابل تأسف توافقنامه ننگين امنيتي كابل واشنگتن كه تأثيرات درازمدت چند دهه اي بر روابط نامتعادل و نامتوازن افغانستان در منطقه و بلوك هاي شرق وغرب برجا خواهد گذاشت اينك مي رسيم به جنجالي ترين ماده اين پيش نويس كه احتمالا در مجلس مشورتي و مصلحتي بزرگان مشروعيت مي يابد.

برپايي جرگه هاي مشورتي متوالي كه با تغيير بزرگان صورت مي گيرد چه توجيهي مي تواند داشته باشد جز اينكه برخي خواص و ذي نفعان كه گزينش و گلچين مي گردند همسو با جهت دهي و برنامه هاي ارگ رياست جمهوري مهر تأييد بر مصونيت قضايي مي زنند، درحاليكه سربازان ناتو هم اينك نيز قوانين و عرف جامعه را بارها زيرپا نهاده اند.

پافشاري امريكا در مصونيت قضايي سربازانش با ادعاي مغايرت قوانين كشورهاي ميزبان با واشنگتن در تمامي كشورهايي كه ابر قدرت غرب پايگاه نظامي دارد اعمال شده است. بنابراين هيچگونه ملاحظه يا عقب نشيني در اين خصوص صورت نخواهد گرفت و اين حكومت افغانستان است كه در بدل امتيازات شخصي و كوتاه مدت، منافع ملي و آينده مردم ملكي را در اختيار كاخ سفيد قرار مي دهد.

صفحه 18- ماده پانزدهم (وضعيت پرسونل):

( 1. افغانستان مشخصاً اهميت كنترول انضباطي بر منسوبين و پرسونل ملكي نيرو هاي نظامي ايالات متحده را از جانب مقامات اين نيروها، ميپذيرد. به همين منظور، افغانستان با استفاده از حق حاكميت، حيطه صلاحيت قضائي خويش را در قبال منسوبين قوت ها و پرسونل ملكي ايالات متحده، رفع نموده و موافقت مينمايد كه ايالت متحده حق اختصاصي استفاده از حيطه صلاحيت قضائي را در قبال همچو افرادي كه تخطي هاي جرمي و مدني را كه ممكن در قلمرو افغانستان مرتكب شده باشند، داشته و به ايالات متحده اجازه داير نمودن محاكم و يا اقدامات انضباطي ديگر را، در همچو قضايا، به طور مناسب، در قلمرو افغانستان ميدهد.

2. منسوبين قوت ها و پرسونل ملكي از بازداشت و زنداني شدن، معاف مي باشند. منسوبين قوت ها و پرسونل ملكي كه توسط مقامات افغان بازداشت و زنداني شوند، در اسرع وقت به مقامات نيروهاي ايالات متحده، تسليم داده خواهند شد.

3. افغانستان و ايالات متحده موافقت مي نمايند كه منسوبين قوت ها و پرسونل ملكي بدون موافقت ايالات متحده، نمي توانند به حبس از جانب يكي از محاكم بين المللي، و يا به نهاد و يا دولت ديگري تسليم و انتقال داده شوند. )

بندهاي فوق كه بدون هيچگونه دخل و تصرف از متن پيش نويس آماده شده ميان حامد كرزي و جان كري منتشر شده است نمايانگر يك نظام كامل كاپيتولاسيون مي باشد كه هر گونه حقي را در مسايل حقوقي و قضايي در باره تخطي هاي طرف امريكايي از طرف افغاني سلب نموده است. اين بندها از خفت بارترين بندهاي موافقت نامه مي باشد كه حتي بسياري از رژيم هاي كاملاً وابسته به امريكا نيز حاضر به پذيرش آن نشده اند.

در واقع رژه سربازان امريكايي بر خاك افغانستان همراه با تمامي تسهيلات و حقوق اجتماعي و سياسي و عاري از پيگرد قانوني كشور نيمه مستقل ما را كاملا اشغال شده و فاقد حاكميت ملي معرفي مي نمايد. در روزهاي اندك باقي مانده تا برپايي لوي جرگه مشورتي اصلي ترين هدف امريكا از حضور در منطقه جامه عمل خواهد پوشيد.

افشاي متن توافقنامه امنيتي كابل واشنگتن (4)

از آنجايي كه سياستمداران كاركشته امريكايي در سهولت ورود و خروج سربازان و تمامي نيروهاي نظامي و اداري خود در راستاي مصونيت قضايي و عدم پيگرد كيفري تمامي جوانب را درنظر مي گيرند و همچنين در تنظيم اين مفاد و بندها با زيركي تمام ابهام و آشفتگي را در جاي خود و شفافيت و پيوستگي را نيز در جاي خود رعايت نموده اند، در ادامه بندهاي صفحه 18 خود به امنيت كارمندان در صفحه 19 مي رسيم.

صفحه 19- بند 1 از ماده هفدهم (دخول و خروج):

( اعضاي نيروها و كارمندان بخش ملكي شان چه به شكل گروهي و چه به شكل انفرادي، بر اساس كارت هويتي كه از جانب ايالات متحده براي شان صادر گرديده است، در ساحات و تأسيسات مندرج در ضميه (الف) داخل گرديده و خارج شده مي‌توانند و يا در نقاط رسمي، سوارشدن و پياده شدن بر اساس ضميمه (ب) و يا در ساير ساحاتي كه مورد توافق طرفين قرار گرفته است، نياز به پاسپورت و ويزه نخواهند داشت. پرسونل مذكور از قوانين و مقررات افغانستان كه براي ثبت و كنترول خارجيان نافذ است، معاف مي باشند. )

1ـ براساس اين بند، عملاً دولت افغانستان حق حاكميت خود در سرزمين خود را منكر گرديده و هر شخصي كه طرف امريكايي صلاح بداند مي تواند بدون هر گونه نگراني از بابت برخورد مقامات افغانستان، به اين كشور تردد آزادانه ؛ حتي فراتر از حقوق شهروندان افغانستان؛ داشته باشد.

2ـ هر شهروند متخلف افغان و غيرافغان مي تواند تنها با اتصال به قواي امريكايي مرتكب هر گونه خلافي شده و سپس با استفاده از امكانات سرزميني امريكا در خاك افغانستان، تحت حمايت قواي مذكور، از كشور متواري شود بدون آنكه هيچ يك از مقامات و ارگان هاي افغانستان از واقعه باخبر گردند و حتي در صورت اطلاع نيز بر اساس اين بند نمي توانند پيگير بازگشت اين متخلف شوند.

3- هنوزهم داغ مردم ولايت ميدان وردك از كشتار بي رحمانه و قتل عام غيرنظامياني كه توسط ذكريا قندهاري افغاني الاصل در اختيار ناتو، تازه است. درحالي كه يك سرباز عادي تحت القائات و اهداف امريكا دست به چنين جنايتي عليه هموطنان خود مي زند و براحتي مي گريزد نمي توان از پرسنل امريكايي با امنيت و مصونيت، انتظار احترام به حقوق بشر داشت.

4- مگر نه اينكه مبارزه با تروريسم، هراس افكني، موادمخدر و حمايت از حقوق زنان تحت پرچم حقوق بشر دستاويزهاي رنگارنگ نيروهاي ايتلاف بين المللي براي حضور 12 ساله در افغانستان بود بنابراين چرا سربازان نجات ناتو كه فرشتگان معصوم مردم ملكي براي رهايي از جنگ و ناامني تلقي مي شدند دست به كشتار غيرنظاميان، حملات شبانه، تجاوزهاي گروهي در قريه ها و قاچاق موادمخدر زدند؟

5- ورود و خروج آزادانه كارمندان افغانستاني وابسته به پايگاه ها و تأسيسات امريكايي بدون كنترل و بدون بازخواست حكومت نه تنها زير سوال برنده حاكميت ملي و استقلال افغانستان مي باشد كه به شكاف ميان ملت و دولت و جذب هراس افكنان به اين شركت ها دامن ميزند يعني هرج و مرج كشور!

6- موقعيت جغرافيايي و سياسي افغانستان در منطقه كه نيازمند ارتباط متعادل، متوازن و مطابق قوانين ملي و بين المللي است با كمرنگ شدن نظارت بر پرسنل و نيروهاي افغانستاني در خدمت امريكا در كنار مصونيت قضايي سربازان اين كشور موجب تداوم مداخلات و جاسوسي هاي غرب و شرق و خروج كالاها و منابع افغانستان از مرزهاي باز و گمرك متزلزل كشور ما خواهد شد يعني فاجعه قرن!

افشاي متن توافقنامه امنيتي آمريكا با افغانستان(5)

يكي از اتهام هاي اصلي كه بر آمريكايي ها و انگليسي ها و ديگر غربي هاي حاضر در افغانستان محرز است، سرقت و دزدي آثار عتيقه و اشياء گرانبها و سنگ هاي قيمتي و از همه مهمتر مواد اوليه معادن است.

بسياري از كارشناسان منطقه اي بر اين اعتقاد هستند كه خروج آمريكايي ها از عراق، نه بر اساس عدم امضاي پيمان كه اين بهانه اي بيش نبوده است، كه نبود معادن غني و ثروت هاي حجمي و اثار عتيقه گرانبها براي سرقت بوده است.

آمريكايي ها پس از آنكه متوجه شدند در عراق چيزي براي بردن وجود ندارد، آنجا ترك كرده و كشوري كه براي شان از جهات مختلف و به خصوص مواد اوليه كارخانه هاي اتمي و شيميايي شان سرشار است را جدي تلقي كردند و آن افغانستان بود.

در تبليغات شان آمده است كه براي مدتي از افغانستان غافل شدند و اين كشور لانه هراس افكنان شد، در حاليكه غفلت آنان به دليل وجود غنايم و معادن سرشار بوده است نه هراس افكني كه در حقيقت هراس افكني حربه خودشان براي تداوم حضور شان بوده است نه مبارزه با آن.

در اين ميان اين مردم بيچاره ما هستند كه فريب تبليغات حساب شده غربي ها را خورده فكر مي كنند كه اگر آنان نباشند چه اتفاقاتي بدتري در اين كشور خواهد افتاد.

آمريكا و انگليس تمامي زمينه ها را براي غارت آثار عتيقه و معادن ما فراهم نموده مردم را درگير جنگ و هراس افكني كردند تا بدين وسيله هم مردم فرصت انتقاد و بررسي دزدي هاي غربي ها را متوجه نشوند و هم آنان با خيال راحت و با اندكي تلفات و خسارات به ثروت هاي كلان خدادادي اين مملكت دست يازند.

همه مردم ما شاهد اين هستند، هر روز كه مي گذرد يكي از آثار مشهود مفقود شده و دزدي آن به افراد داخلي و يا پاكستاني ها نسبت داده مي شود در صورتي كه همان افراد داخلي و هم پاكستاني ها واسطه و دلالان غربي ها هستند.

در كنار اين آثار ، موارد فراواني از وجود حفاري هاي غير قانوني حكايت مي كند كه ظاهرا از ديد عموم مخفي مانده و غربي ها مشغول غارت آنها هستند.

در گذشته اين ذهينت را به ما داده بودند كه افغانستان نه معدن دارد و نه نفت و گاز و نه هم ثروتي كه از آن بشود استفاده كرد، در صورتي كه خودشان مشغول رصد كردن آن معادن بودند و مردم بي خبر ما هم تبليغات شان را باور كرده فكر مي كردند در كشور فقيري زندگي مي كنند كه بايد با كمك هاي غربي ها روز بگذراند. در حاليكه هر روز كه مي گذرد بيشتر مشخص مي شود كه اين كشور نه فقير بل يكي از كشور هاي ثروتمند منطقه است كه غربي ها در حال غارت آن هستند.

در طول سه دهه گذشته خارجي ها هم راه هاي زميني و هم مسير هاي فضايي افغانستان را در اختيار داشتند و هرگز نظارتي بر غارت هاي شان وجود نداشته است.

از يكطرف موترهاي ترانزيتي كه به سمت پاكستان مي رفت و از طرف ديگر هواپيماهاي باربري كه هر روز از فرودگاه هاي كشور ما به سوي آمريكا و انگليس در پرواز بود و مردم فكر مي كردند كه اين هواپيماها براي آوردن كمك به افغانستان آمده اند.

در حال حاضر آمريكايي ها قصد دارند اين دزدي هاي شان را قانوني ساخته بصورت رسمي و با عقد پيمان با افغانستان، بدون مخفي كاري همچنان تمامي مسير هاي زميني و هوايي كشور را در اختيار داشته باشند و هيچ فرد افغانستاني حتي رييس جمهور اجازه مداخله و اعتراض را نداشته باشد.

صفحه 21- بند 4 از ماده هژدهم (واردات و صادرات):

( 4. الف: واردات، صادرات، صادرات مجدد، انتقالات و استفاده از هر امتعه‌اي كه به افغانستان به اساس فقره (1) و (2) اين ماده، وارد مي گردد، نبايد در افغانستان تحت تفتيش، اخذ جواز، پرداخت ماليه، عوارض گمركي و ساير محصولات، طوريكه در فقره (4 ب) اين ماده كه از جانب مقامات حكومت افغانستان در قلمرو افغانستان تعريف گرديده است؛ قرار گيرد. )

نكه ظريف و قابل توجهي كه بايد بدان دقيق نگريسته شود، مخفي كاري در زمينه نقل انتقال خارجي ها است.

اگر طرف امريكايي در صدد انجام اعمال غيرقانوني نيست، اساساً چرا نظارت ارگانهاي مسوول افغانستان در اين خصوص را به طور كامل نفي كرده است؟ اگر كالاهاي مورد نقل و انتقال خلاف مقررات و معاهدات بين المللي نيست چرا براي مخفي ساختن محتواي آن از ديد مقامات مسوول افغانستاني تلاش مي شود؟

و آيا آمريكايي ها در اين نقل و انتقال ها چه چيز هايي و از كدام مناطق را انتقال مي دهند؟

و ده ها سوال و چراي ديگر كه به اين زودي ها كسي جوابي براي آنها نخواهد داشت.

افشاي متن توافقنامه امنيتي كابل واشنگتن (6)

پيش از اين نيز بارها و مكررا وزارت ماليه، وزارت امور داخله و ارگان هاي مرتبط با گمرك افغانستان از نقض قوانين واردات و صادرات كالا و ورود و خروج تكميلات و تجهيزات ناتو از مرزهاي كشور انتقاد نموده بودند كه مطابق انتظار با اعتراض و توجيه طرف هاي امريكايي پاسخ داده شد.

احترام به حاكميت ملي و استقلال كشور كه رييس جمهور مدام از آن دم مي زند در چه صورتي تحقق خواهد پذيرفت درحالي كه مرزهاي مواصلاتي افغانستان همانند مناطق ازاد جهان بدون هيچ گونه حق عبور و مرور قانوني شركت ها و نيروهاي مرتبط با ناتو تحت عناوين اكمالاتي و تجهيزاتي موادمخدر و منابع معدني كشور را به آنسوي گمرك هاي متزلزل مي برند و فرهنگ غربي با خود به همراه مي آورند.

صفحه 22 – بندهاي 1 الي 4 ماده نوزدهم (ماليات):

( 1-تدارك امتعه و خدمات در افغانستان توسط نيروهاي ايالات متحده و يا به نمايندگي شان از پرداخت ماليات و هر گونه محصول مشابهي كه در قلمرو افغانستان نافذ است، معاف مي باشد.

2-نيروهاي ايالات متحده به شمول اعضاي نيروها و اعضاي ملكي مكلف به پرداخت هيچ گونه ماليه و محصول مشابه و مرتبطي كه از جانب حكومت افغانستان در قلمرو افغانستان نافذ است، نمي باشند.

3-قراددادي هاي ايالات متحده نبايد به پرداخت هر نوع ماليه و ساير عوارض مربوط كه از جانبت حكومت افغانستان در قلمرو افغانستان نافذ است، در مورد فعاليت هاي شان كه مربوط و يا به نمايندگي از نيروهاي ايالات متحده تحت حمايت نيروهاي ايالات متحده صورت مي گيرد؛ مكلف باشند.

4-كارمندان قراردادي هاي ايالات متحده كه به طور عادي در افغانستان سكونت ندارند، به پرداخت هر نوع ماليه، و ساير عوارض مشابه مربوطه كه از جانب حكومت افغانستان در قلمرو افغانستان نافذ مي باشد، در مورد فعاليت هاي شان و عوايد مربوط به اين فعاليت ها، مربوط به قرارداد فرعي كه به منظور حمايت از نيروهاي ايالات متحده صورت مي گيرد، مكلف نمي باشند. )

روشن است كه در بندهاي فوق، محدوده وسيعي از معافيت هاي مالياتي نه تنها براي اتباع امريكايي بلكه حتي براي ساير اتباعي كه براي آنان كار مي كنند تعريف شده كه در واقع نفي حقوق شهروندان افغانستان مي باشد.

در كشوري كه در مركز شاهراه ابريشم و محور مبادلات كالا از خاورميانه به آسياي جنوبي و شرقي قرار گرفته است، به دليل وابستگي شديد و عدم خودكفايي در توليدات خالص و ناخالص داخلي، حجم عظيمي از واردات ايران، چين، روسيه و پاكستان را در خود جاي داده است كنترل نرخ هاي گمركي و نظارت بر چگونگي ورود و خروج كالاها از مرزهاي زميني و هوايي جايگاه بسيار با اهميت و حساسي دارد.

غارت اموال ملي، ابنيه تاريخي، جواهرات پنجشير و معادن ليتيوم در كنار آمار يك و نيم برابري افزايش قاچاق موادمخدر در شرايطي كه كتابهاي درسي كودكان افغانستاني ماهها پشت مرزهاي كراچي مي ماند، مردم ملكي از واردات مواد نفتي بي كيفيت مسموم مي شوند و بازرگانان داخلي از نرخ هاي سليقه اي گمرك ناراضي اند بدان معنا است كه ناتو علنا حاكميت ملي و قانون اساسي افغانستان را نقض كرده است.

تمامي تفاسير مذكور كه از وضعيت كنوني مرزهاي تجاري و گمركات كشور ارايه شد در شرايط كنوني كه ظاهرا نيروهاي نظامي و شركت هاي وابسته خدماتي و عمراني امريكايي به قوانين مالياتي افغانستان متعهد مي باشند است نه در هنگامي كه مرزهاي كشور در اختيار ورود و خروج حجم عظيمي از كالاهاي بدون كنترل و نظارت و بدون پرداخت حق گمرك توسط پرسنل و مرتبطين غربي قرار بگيرد.

افشاي متن توافقنامه امنيتي كابل واشنگتن (7)

قوانين درهم و برهم ترافيكي و معضلات كنوني حمل و نقل درون شهري و برون شهري وسايط نقليه عمومي، خودروها، نفت كش ها و كانتينرهاي حمل كننده تجهيزات ناتو كه در پايتخت و ديگر ولايات بزرگ و شاهراه هاي ارتباطي و ترانزيتي كشور به چشم مي خورد بر معضلات ناامني و هرج و مرج افزوده است.

كشوري كه تعريف مشخصي از طرح ترافيك و قوانين عبور و مرور در خود ندارد و همواره در آن زورمندان مسلكي و متعرضان خارجي ناقض حق عموم در چوك ها و سرك ها هستند بدان معنا است كه در واقع حق تقدم و حق تردد براي افراد عامه در نظر گرفته نشده ولي همين كشور حق و حقوق معين ترافيكي براي نظاميان خارجي و مهمانان ناخوانده 12 ساله خود قايل مي شود.

صفحه 23 – بند 2 از ماده بيستم (رانندگي و جوازهاي مسلكي):

( 2- افغانستان موافقت مي نمايد كه تمام جوازهاي مسلكي را كه به منظور تأمين خدمات چه به شكل رسمي و يا قراردادي توسط مقامات ايالات متحده براي افراد نيروهاي اين كشور و يا كارمندان بخش ملكي شان، قراردادي ها و يا كارمندان قراردادي هاي ايالات متحده، صادر گرديده، مدار اعتبار مي‌پندارد. )

اين بند در كنار دو بند ديگر ماده بيستم، به طور كامل، دولت افغانستان را از حق بررسي جوازهاي طرف مقابل محروم ساخته و اين مورد به تمام اجزاي مورد حمايت دولت امريكا نيز تعميم يافته است.

در شرايطي كه مردم ملكي براي رانندگي و جوازهاي مسلكي با رشوت دهي، تبعيض، پارتي بازي و ماهها سرگرداني دست و پنجه نرم مي كنند حكومت در كرنش و نرمشي كاملا خفت بار و نگران كنند.مفاد مربوط به رانندگي آزاد و بدون كنترل نيروهاي نظامي، خدماتي و كارمندان وابسته به امريكا را پذيرفته است تا سلاح ها، موادمخدر و كالاهاي قاچاق براحتي در كشور جابجا شوند و نظم و امنيت عامه مختل گردد.

در تمامي بندهاي مذكور كه در هفت قسمت منتشر شده است صراحتا و بطور قاطع برتري سربازان امريكايي و كارمندان شركت هاي وابسته به آنان و افغاني الاصل هايي كه به خدمت گرفته شده اند بر مردم ملكي و عادي تبعه افغانستان براحتي مشهود مي باشد. با اين تفاسير تمايل اخلال گران نظم و امنيت به دستگاه هاي ناتو بيشتر و در مقابل اعتماد ملت به دولت و اعتبار حكومت نزد مردم كمتر مي شود.

افشاي متن توافقنامه امنيتي كابل واشنگتن (8)

در آخرين قسمت نشر متن موافقتنامه امنيتي كابل واشنگتن، به مواردي رسيده ايم كه از هيچ منظري قابل پذيرش نبوده تمامي اختيارات عملي و حقوقي را از دولت و مردم افغانستان سلب كرده است.

صفحه 24- بندهاي 1 و 4 و 6 از ماده بيست و دوم (فعاليت هاي حمايوي خدماتي):

1-نيروهاي ايالات متحده امريكا به شكل مستقيم و يا از طريق قرارداد در تأسيسات و ساحات موافقت شده مي تواند فعاليت هاي حمايوي خدماتي، به شمول خدمات پستي نظامي، بانكي، تبادل خدمات نظامي، ساحات خدمات تفريحي، خدمات مخابراتي به شمول خدمات نشراتي را تأسيس و يا فعالي سازد. نيروهاي ايالات متحده، مي توانند به ايجاد خدمات نشراتي تلويزيوني و راديويي مانند مطبوعات و برنامه هاي تفريحي به منظور روحيه دهي، رفاهي و تفريحي نيروهاي ايالات متحده و ساير دريافت كنندگاني كه در تأسيسات و ساحات موافقت شده مستقر اند، ادامه دهند.

4-افغانستان در مورد فعاليت هاي مربوط به فعاليت هاي حمايوي خدماتي تقاضاي جواز، اجازه نامه و يا بررسي را نمي نمايد.

6-پسته هايي كه از طريق سيستم خدمات پستي نيروهاي ايالات متحده فرستاده مي شود، از تفتيش، بازرسي و ضبط توسط مقامات افغان، محفوظ مي باشد.

طبق بند 1 ، طرف امريكايي در هر زمينه فرهنگي (با توجه به فرهنگ متضاد امريكايي ها با فرهنگ عام افغانستان و اصول اسلام) مي تواند وارد شده و بر اساس اين قرارداد هر نوع نشرات باب طبع خود را داشته باشد كه واضح است تأثيرات آن چه خواهد بود.

هرچند محدوده اين نشرات در تاسيسات و ساحات استقرار نيروهاي آمريكايي ذكر شده است اما هيچ تضميني وجود ندارد كه بجز نيروهاي آمريكايي كسان ديگري شاهد تماشاي آنها نباشند.  در اينصورت آمريكايي ها قادر به پخش برنامه تا نقاط خارج از ساحات خود بوده و قبلا اجازه اعتراض را نيز از دولت و مردم افغانستان سلب كرده اند.

با اين وجود آمريكايي ها مي توانند علاوه بر نشرات راديويي و تلويزيوني و مطبوعاتي، مجموعه هاي تفريحي با فرهنگ خود ساخته و حتي در موارد اقتصادي تصميم به افتتاح بانك نيز بگيرند.

طرف افغانستان در بند 4، پيشاپيش هرگونه حق براي نظارت و يا اعطاي مجوز را از خود سلب كرده و آنقدر آزادي به آمريكايي ها قايل شده است كه اگر تصميم به چنين برنامه هايي در كشور خود بگيرند يقينا به اين آساني بدست نمي آورند.

اين يعني هرچي بخواهند و هركاري كه اراده كنند انجام دهند بدون اينكه نظارت و يا بازپرسي در كار باشد.

در بند 6 نه تنها امريكايي ها بلكه هر كس كه با آنان در ارتباط باشد مي تواند از اين امكان استفاده نموده و طرف افغان نيز قادر به ارايه هيچ گونه دعوي حقوقي نمي‌باشد. با اين توصيف، ارسال و دريافت هر كالاي غيرمجاز توسط سيستم خدمات پستي نيروهاي امريكايي مجاز تلقي شده و ارگان هاي افغانستان نيز قادر به پيگيري در اين مورد نخواهند بود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار