خبرگزاری افغان تلکس
www.AfghanTelex.com

تیتر روزنامه های امروز افغانستان 18 حمل