- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تیتر روزنامه های امروز افغانستان 14 عقرب