مساعدت به بیجاشده گان ادامه دارد…

زمان انتشار : دوشنبه, ۱۳ جدی , ۱۳۹۵ , بخش : اجتماعی, اخبار , کد مطلب : 38748 , نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ,
+
-

وزارت امور مهاجرین

 

به گزارش  ادارات امورمهاجرین ولایات سمنگان ، بدخشان وکاپیسا از تاریخ اول الی ۱۲ جدی به ۶۹۹ خانواده بی جاشده مساعدت شده است.

به گفته مدیر حالات اضطراری ریاست امور مهاجرین سمنگان ،برای ۲۰۰ فامیل عودت کننده و ۱۰۰ فامیل بی جاشده ،مساعدت UNHCR ،که برای هر فامیل ۲۰۰ دالر بود توزیع گردید.

 

وی علاوه نمود که قرار است برای ۷۶ فامیل دیگر مستحق همچو کمک صورت گیرد.

 

همچنان در گزارش واصله از آمریت امور بدخشان آمده است که مساعدت ۲۰۰ دالر ،UNHCR ،برای ۱۱۰ فامیل بی جاشده از ولسوالی های یمگان ،جرم ووردوج در جریان هفته گذشته توزیع شده است.

 

به اساس یک خبر دیگر از آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا ،برای ۸۹ فامیل بی جاشده ولسوالی های حصه اول ودوم به محمود راقی ،مساعدت موسسه DACAR ،شامل ۸ قلم وسایل ابتدائی مورد نیاز منزل به تاریخ ۱۱ جدی توزیع گردیده است.