سند تسلیمی کمک های بشری چین به افغانستان امضا شد

زمان انتشار : پنج شنبه, ۲ جدی , ۱۳۹۵ , بخش : اخبار, اقتصادی , کد مطلب : 38362 , نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ,
+
-

نصیر احمد درانی

بگفته وزیر احیا  و انکشاف دهات و سفیر جمهوری خلق چین مقیم کابل، سند تسلیمی کمک های بشری چین به افغانستان در تالار کنفرانس های این وزارت امضاء شد.

 

نصیراحمد درانی در مراسم امضاءسند ضمن قدردانی از همکاری های کشور چین راجع به طرح ها و پیشنهادات این وزارت و سایر مساعدت های کشور چین صحبت نموده ،  بار دیگر از آنها  قدر دانی نموده  در مورد دیزان ۲۰۰ منزل مسکونی برای آسیب دیده گان ناشی از زلزله سال گذشته  در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان معلومات ارائه نموده.

 

سفیر متذکره ابراز خوشی نمود که وزارت احیا و انکشاف دهات آنها را در امر عرضه خدمات بشری کمک نموده است .

 

همچنان وی از ادامه کمک های کشور اش به افغانستان  وعده سپرد.

 

بتاسی از توافق  قبلی میان دو کشور ،هشتاد کانتینر کمکهای غیر عاجل بشری به کابل انتقال داده شده که پانزده قلم جنس  به ارزش هفت میلیون و چهار صدوسی و هشت هزار هشت صد دالر امریکایی شامل ۱۵۸۹۹ خیمه ،۲۰۰۰۰ ترپال ،۸۰۰۰۰ کمپل ،۲۰۰۰۰ سطل آب ، ۴۰۰۰۰  پیاله ، ۱۰۰۰۰ ماهی تابه ، ۱۰۰۰۰ دیگ ،۱۰۰۰۰ بشقاب، ۴۰۰۰۰۰ قاشق ، ۴۰۰۰۰ پنجه  ۴۰۰۰۰۰ کاسه ، ۱۰۰۰۰ ترمامیتر،۱۰۰۰۰ بسته کمک های اولیه یکصد هزار  ماسک صحی و ده هزار آله فشار بوده  که از طریق وزارت احیا و انکشاف دها ت به متضررین حوادث طبیعی، بیجاه شده گان داخلی و عودت کننده گان توزیع میگردد.

 

مساعدت متذکره  از جانب وزارت احیا و انکشاف دهات برای ۳۴ ولایت سهمیه بندی گردیده که سهمیه ۱۵ ولایت آن از طریق سکتور خصوصی و ۱۹ ولایت از طریق  وسایط ترانسپورتی  وزارت انتقال و مطابق طرزالعمل به مستحقین توزیع گردد.