خانواده های بیجاشده تحت مساعدت قرار دارند

زمان انتشار : سه شنبه, ۱۴ جدی , ۱۳۹۵ , بخش : اجتماعی, اخبار , کد مطلب : 38788 , نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ,
+
-

بیجا شده

ادارات امور مهاجرین ولایات سمنگان ،کنر وفراه به ۲۳۵ خانواده بیجاشده، مساعدت کردند.

به اساس معلومات واصله از ادارات یاد شده این مساعدت در ولایت سمنگان برای هر فامیل ۲۰۰ دالر از طرف UNHCR بود که ۷۴ خانواده بی جاشده به تاریخ ۱۲ جدی از آن مستفیذ شدند.

همچنان مساعدت ۱۵۰ دالری تهیه شده از جانب UNOCHA برای ۶۵ خانواده بی جاشده در ولایت کنر ومواد خوراکی شامل آرد ،روغن ،دال ونمک تهیه شده از طرف WFP برای ۹۶ فامیل بی جاشده به تاریخ ۱۳ جدی در ولایت فراه توزیع شده است.