افغان تلکس - آخرین خبرهای افغانستان - Afghanistan news

غنی

معرفی کمیشنران جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

مراسم معرفی کمیشنران جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با حضورداشت اشرف غنی برگزار شد.در مراسمی که بدین مناسبت در مقر کمیسیون مذکور برگزار گردیده بود، ابتدا آرزو انتظام و اسدالله حکمت دو تن از افرادیکه امتحان رقابتی بست های خالی اداره تذکره های برقی را موفقانه سپری نموده اند، در مورد…

مهمترین اخبار
ادامه
مطبوعات ادامه
پربازدید ترین
مطالب اخیر